Međimurska županija

Mreža podrške u Međimurskoj županiji

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Varaždin

PROBACIJSKI URED

Probacijski ured Varaždin nadležan za područje Varaždinske i Međimurske županije 
Adresa: Kukuljevićeva 14
Telefon: 042 302-909
Fax: 042 320-083
E-mail: vesna.sumiga@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Čakovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: J. Gotovca 9, Čakovec
Telefon: 040 391 920
E-mail: info@czss-ck.hr , korisnik010@socskrb.hr 
Web: www.czss-ck.hr 

CZSS Čakovec – Podružnica Mursko Središće

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće
Telefon: 040/543-610, 543-609, 543-721 i 543-695
E-mail: jelena.turk-deban@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Prelog

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kralja Zvonimira 9, Prelog
Telefon: 040 851-062
E-mail: korisnik135@socskrb.hr
Web: http://www.czss-prelog.hr/ 

Obiteljski Centar – CZSS Čakovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Čakovec - obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 22, Čakovec
Telefon: 040 391 920
E-mail: obiteljski@czss-ck.hr 
Web: www.czss-ck 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Čakovec

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Bana Josipa Jelačića 1, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40/39 68 00
Fax: +385 40/39 54 52
E-mail: HZZ.Cakovec@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.cakovec@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.ck@hzz 

Ispostava Prelog

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Kralja Petra Krešimira IV. 6a
Telefon: 040/64 67 40
Fax: 040/64 67 40
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Mursko Središće

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Frankopanska 7
Telefon: 040/54 46 19
Fax: 040/54 32 00
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Info pult: pon - pet od 7.30 - 15.30

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Sigurna kuća Čakovec

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Dom za žrtve obiteljskog nasilja - siguran smještaj (putem nadležnog CZSS).
Mobitel: 099 835 7335
E-mail: sigurna1kuca@gmail.com
Web: www.sigurnakuca-medjimurje.hr 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela&ldquo
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 i rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku.
Ured Varaždin
Adresa: Graberje 33, Varaždin
Telefon: 095/116-0066
E-mail: varazdin@pzs.hr
Web: www.pzs.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Zora – udruga za nenasilje i ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Promicanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina; podizanje svijesti o  nenasilju; suzbijanje obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.
Adresa: A.Schulteisa (ured br. 67. i 68), Čakovec
Telefon: 040 395 344
E-mail: zora@udrugazora.hr 
Web: www.udrugazora.hr 

ZEU "Prijatelji životinja i prirode" Čakovec

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Rad s počiniteljima kaznenih djela u aktivnostima društveno korisnog rada u skloništu za životinje u Čakovcu
Adresa: Carinarski odv., 40000, Čakovec, Hrvatska
Telefon: +385 91 898 8004
E-mail:  info@prijatelji-zivotinja.org 
Web: https://www.prijatelji-zivotinja.org/ 

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Međimurske županije
Adresa: Ruđera Boškovića 2, Čakovec
Telefon: 040/374-149, 040/374-021
E-mail: domagoj.sklepic@udu-mz.hr  lada.odic@udu-mz.hr
Web: https://medjimurska-zupanija.hr/

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr 
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito saniranje mentalnih problema; savjetovanje kroz individualni rad, obiteljsko savjetovanje, psihoterapijski postupci, provođenje posebnih programa za rizičnu populaciju; savjetodavni rad i podrška obiteljima oboljelih osoba (nije potrebna uputnica).

Adresa: I. G. Kovačića 1E, Čakovec
Telefon: 040 314 400, 040 314 401 – psiholog, 040 386 833 liječnik
E-mail: berta.bacinger-klobucaric@zzjz-ck.hr  diana.djuric-uvodic@zzjz-ck.hr 
Web: www.zzjz-ck.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 7-15, utorkom i srijedom 12-20 sat

Društvo Crvenog križa Međimurske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Kralja Tomislava 29, 40 000
Telefon: 040 395 248
Fax: 040 395 248
E-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr
Web: www.crveni-kriz-cakovec.hr