Krapinsko-zagorska županija

Mreža podrške u Krapinsko-zagorskoj županiji

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Zagreb II

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije
Adresa: Savska 41/XIII
Telefon: 01 6321-764
Fax: 01 6321-778
E-mail: vesna.zelic@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Krapina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dragutina Domjanića bb, Krapina
Telefon: 049 371 847
E-mail: korisnik040@socskrb.hr
Web: www.czss-krapina.hr 

CZSS Krapina – Podružnica Obiteljski centar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dragutina Domjanića 5
Telefon:  049/371-319, 049/371-193, 099/2688-656, 099/389-1166
Email: obiteljskicentar-kzz@hi.t-com.hr 

CZSS Krapina – Podružnica Pregrada

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kostelgradska 5, Pregrada
Telefon: 049 376 029
E-mail: martina.novosel@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Donja Stubica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Starogradska 3, Donja Stubica
Telefon: 049 286 330
E-mail: korisnik014@socskrb.hr 
Web: www.czssdstubica.hr 

Centar za socijalnu skrb Zabok

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Matije Gupca 53, Zabok
Telefon: 049 221 346
E-mail: korisnik097@socskrb.hr 
Web: www.czss-zabok.hr 

CZSS Zabok – Podružnica Klanjec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg mira 11, Klanjec
Telefon: 049 550 031 i 049 502 651
E-mail: korisnik035@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: S. Radića 2, Zlatar Bistrica
Telefon: 049 461 805
E-mail: korisnik110@socskrb.hr 
Web: www.czss-zlatarbistrica.hr 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Krapina

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Đalskog 4, 49 000 Krapina 
Telefon: +385 49/382-252
Fax: +385 49/37 32 95
E-mail: HZZ.Krapina@hzz.hr

 

Ispostava Donja Stubica

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Toplička 10
Telefon: 049/28 62 60
Telefon: 049/28 68 48
Fax: 049/50 14 91
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Pregrada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Ljudevita Gaja 17
Telefon: 049/37 61 38
Fax: 049/37 78 78
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Klanjec

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Milčićeva 6
Telefon: 049/55 00 87
Fax: 049/55 04 74
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Zabok

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Matije Gupca 81
Telefon: 049/22 17 49
Telefon: 049/22 18 68
Fax: 049/22 18 68
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Zlatar Bistrica

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Lovrečanska 14
Telefon: 049/46 15 01
Telefon: 049/46 18 98
Fax: 049/50 04 22
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Adresa: Trg Svete Jelene 6, Zabok
Telefon: 049 492 688
E-mail: zrtveisvjedoci@cesi.hr
Web: www.cesi.hr  www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: 8-16 sati

Centar za psihosocijalnu pomoć Krapinsko-zagorske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Frana Galovića 1c, Krapina
Telefon: 049 373 336
Radno vrijeme: pon, sri i pet 15-17 sati; uto i čet 15-18 sati

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Telefon: 049 639 281 (uto i čet od 12-18h) i  091/639-2810 (pon, sri i pet 9-15h)
E-mail: sos@cesi.hr
Pravno savjetovalište (za radna i socijalna prava):
Telefon: 01 2422 802 i 095 1997 038 (uto i čet od 13 do 16 sati)
E-mail: pravnosavjetovanje@cesi.hr 

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Krapinsko-zagorske županije
Adresa: Magistratska 1, 49000 Krapina
Telefon: 049/329-172
E-mail: opca-uprava©kzz.hr
Web: http://www.kzz.hr/  

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro
Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji (nije potrebna uputnica).

Adresa: Zivtov trg 3, Zabok
Telefon: 049 221 644, 091/123 2733, fax: 049/221 595
E-mail: prevencijakrapina@zzjzkzz.hr
Web: www.zzjzkzz.hr/centar_za_prevenciju.aspx 
Radno vrijeme: radnim danom od 7–15 sati; savjetovalište od 8-11 sati, po prethodnom dogovoru u popodnevnim satima

Terapijska zajednica za ovisnike o drogama i drugim opojnim sredstvima

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

prevencija ovisnosti od opojnih droga i drugih opojnih sredstava te alkohola i kocke. 
Adresa: Lukovčak 1a, 49225 Đurmanec
Telefon/fax: +385(0)49346100
E-mail: mojidani@mojidani.hr 
Web: http://www.mojidani.hr/