Koprivničko-križevačka županija

Mreža podrške u Koprivničko-križevačkoj županiji

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Bjelovar

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije
Adresa: Petra Zrinskog 13/III
Telefon: 043 241-143
Fax: 043 221- 759
E-mail: danijela.milcic@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg Eugena Kumičića 2, Koprivnica   
Telefon:  048 642 247 i 048 642 248
Radno vrijeme: 7 – 15 sati
E-mail: korisnik037@socskrb.hrcss-koprivnica@socskrb.hr , info@czss-koprivnica.hr  
Web: www.czss-koprivnica.hr 

Obiteljski centar – CZSS Koprivnica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Koprivnica koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji
Adresa: Trg Eugena Kumičića 2/II, Koprivnica
Telefon:  048 642-247
E-mail: info@czss-koprivnica.hrsilvija.cavic@socskrb.hr 
Web adresa: www.czss-koprivnica.hr/default.aspx 

Centar za socijalnu skrb Križevci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Bana Josipa Jelačića 5, Križevci        
Telefon: 048 711 710 i 048 711 730 
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com.hr , korisnik041@socskrb.hr
Web: www.czss-krizevci.hr 
Radno vrijeme: 07.00 – 15.00 sati; rad sa strankama: uto, sri i pet od 8 – 12 sati

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ljudevita Gaja 6, Đurđevac      
Telefon: 048 812 103; 048 250 730
E-mail: korisnik023@socskrb.hr 
Web: www.czssdjurdjevac.hr 
Radno vrijeme: pon -pet 7 – 15 sati; rad sa strankama: pon, sri i čet od 8 – 13 sati

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Križevci

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 20, 48260 Križevci
Telefon: +385 48/68 19 04, +385 48/27 02 89
E-mail: HZZ.Krizevci@hzz.hr 

Ispostava Koprivnica

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: A. Šenoe 1, Koprivnica
Telefon: 048/221-706, 048/221-709
Fax: 048/220-603

Ispostava Đurđevac

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg sv. Juraja bb
Telefon: 048/81 20 57, 048/81 16 11
Fax: 048/81 20 57

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar za psihosocijalnu pomoć Koprivničko-križevačke županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Ulica hrvatske državnosti 7/1, Koprivnica
Telefon: 048 625 271
Radno vrijeme: pon i čet 15-19 sati

Udruga „Hera“ Križevci - „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Zaštita i promicanje ljudskih prava
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.

Adresa: I.Z.Dijankovečkog 5, Križevci
SOS telefon za žrtve nasilja: 048 711 077 (0-24h)
Savjetovalište: 048 271 335
E-mail: info@udruga-hera.info 
Web: www.udruga-hera.info, www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati: savjetovalište: pravno savjetovalište: srijedom: 15-17 sati, psihologinja i socijalna radnica: četvrtkom 10-12 i 17-19 sati

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Koprivničko-križevačke županije.  
Adresa: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Telefon: 048/658-174 
E-mail: maja.blazek@kckzz.hr
Web: https://kckzz.hr/ 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr 
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Trg dr. Tomislava Bardeka 10/10, Koprivnica
Telefon: 048 655 160; fax: 048/655 102
E-mail: szjz@kc.t-com.hr  prevencija.ovisnosti@zzjz-kkz.hr 
Web: www.zzjz-kkz.hr 
Radno vrijeme: svaki radni dan od 7-15 sati