Sklonište za žrtve nasilja

Bjelovarsko-bilogorska županija

Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“ Bjelovar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pružanje socijalnih usluga smještajem žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar.

Adresa: J.J.Strosssmayera 2, Bjelovar
Telefon: 043 252 114 i 091 5067 009
E-mail: udruga.iris@gmail.com 
Web: www.iris-sigurnakucabjelovar.hr 

Grad Zagreb

Autonomna Ženska Kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatno pravno i psihološko savjetovalište; sklonište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu.
Besplatni telefon: 0800 55 44
Adresa: p.p. 19, Zagreb
E-mail: azkz@zamir.net 
Web: www.azkz.net 
Radno vrijeme: radnim danom od 11 do 17 sati

B.a.B.e. – BUDI AKTIVNA. BUDI EMANCIPIRAN.

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji. Besplatna pravna pomoć putem SOS telefona te besplatno osobno pravno savjetovanje i psihološko savjetovanje uz prethodnu najavu telefonskim putem.
Besplatni telefon: 0800 200 144
Telefon: 01 4663 666
Adresa: Selska cesta 112a, Zagreb
E-mail: babe@babe.hr 
Web: www.babe.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 17 sati

Caritas zagrebačke nadbiskupije – obiteljsko savjetovalište

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište za osobe koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća (stručna pomoć psihologa psihoterapeuta, specijalista psihosocijalnog tretmana, socijalnog radnika); siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja; socijalna služba.
Telefon Kuće za žrtve obiteljskog nasilja: 01 3668 824, 099 2391 614 i 099 2391 613
Telefon savjetovališta: 01 3668 822, 01 3016 274, 098 408 535, 098 408 537
Adresa savjetovališta: Nikole Tavelića 30, Zagreb
E-mail: obiteljskosavjetovaliste@czn.hr 
Web: www.czn.hr 
Radno vrijeme: pon – čet od 9 do 18 sati; petkom od 9 do 15 sati

Duga Zagreb - Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja; smještaj žrtava obiteljskog nasilja na tajnoj adresi; psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.
Adresa: p.p. 133, Zagreb
Besplatni telefon savjetovališta: 0800 88 98 (pon, sri, pet od 16:30 do 19:30 sati)
Telefon: 01 6383 503 (8-21h)
E-mail savjetovališta: mirna-zona@zagreb.hr , opći e-mail: info@duga-zagreb.hr 
Web: www.duga-zagreb.hr 

Ženska pomoć sada - Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna zaštita, pomoć i podrška ženama i djeci žrtvama nasilja. SOS linija (0-24 sata); savjetovalište –psihološko, pravno i socijalno; prihvatni centar - pružanje smještaja na tajnoj adresi.

Besplatni SOS telefon: 0800 655 222 (0-24h); savjetovalište: 01 46 55 222
Adresa: p.p. 992, Zagreb
E-mail: zenskapomocsada@gmail.com 
Web: www.zenskapomocsada.hr 

Hrvatski Crveni Križ

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Humanitarno-socijalni i zdravstveni programi u zajednici; programi rada s tražiteljima azila i migrantima; pomoć u slučaju nesreća i katastrofa; psihosocijalna podrška.
Adresa: Ulica Crvenog križa 14-16 P.P.93, Zagreb
Savska cesta 89d, Jelkovec, 10 360 Sesvete
Telefon: 01 4655 814
E-mail: redcross@hck.hr 
Web: www.hck.hr 
Radno vrijeme: radnim danom 8-16 sati

Istarska županija

Sigurna kuća Istra

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Psihosocijalna i pravna podrška ženama žrtvama nasilja; sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
Telefon: 052 500 148
E-mail: info@sigurnakucaistra.hr  i obrazac na web stranici
Web: www.sigurnakucaistra.hr 
Radno vrijeme tel. linije: radnim danom od 8 do 14 sati (pon i pet od 8-14 i 17-19 sati)

Međimurska županija

Sigurna kuća Čakovec

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Dom za žrtve obiteljskog nasilja - siguran smještaj (putem nadležnog CZSS).
Mobitel: 099 835 7335
E-mail: sigurna1kuca@gmail.com
Web: www.sigurnakuca-medjimurje.hr 

Osječko-baranjska županija

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

E-mail: skloniste.osijek@gmail.com 
Web: http://www.skloniste-osijek.com/kontaktiraj-skloniste-2/ 

Primorsko-goranska županija

Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja; savjetovalište.  
Adresa:  Osječka 84a, Rijeka
SOS telefon: 098 852 633 (0-24h)
Telefon Doma: 051 672 607 i 051 678 137
Telefon Savjetovališta: 051 211 146
E-mail: ravnatelj@sv-ana.com
Web: www.sv-ana.com 

U.Z.O.R. – Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji; rad s kazneno prijavljenim mladima.         
Adresa: Blaža Polića 2/1, Rijeka
Telefon: 051 321 130
SOS linija (sklonište i savjetovalište): 0800 333 883 / mob. 099 502 7553
E-mail: sklonište@udruga-uzor-rijeka.hr ; uzor@udruga-uzor-rijeka.hr 
Web: www.udruga-uzor-rijeka.hr 

Sisačko-moslavačka županija

Centar za žene Adela

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pravna i psihosocijalna pomoć žrtvama obiteljskog nasilja; sigurna kuća i savjetovalište; SOS telefon.
Adresa: S.S. Kranjčevića 6, Sisak
SOS telefon: 044 888 888 (0-24h)
E-mail: centar.za.zene.adela@sk.t-com.hr
Web: www.centar-adela.org 

Šibensko-kninska županija

Caritas Biskupije Šibenik

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Caritas Biskupije Šibenik pruža različite usluge: pučka kuhinja i pomoć u hrani, prenoćište za beskućnike, sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, savjetovanje i podrška za različite ranjive skupine s naglaskom na osobe i obitelji u riziku od siromaštva.   
Adresa: Težačka 106, Šibenik
Telefon: 022 216 447
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.htnet.hr 
Web: https://www.caritas.hr/lokacije/caritas-sibenske-biskupije/ 

Varaždinska županija

Utočište Sv. Nikola - Dom za žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja.
Adresa: p.p. 80, Varaždin 
Tel/fax: 042 234 050
Mob:  091 68 33 333 (0-24 sata)
E-mail: sv.nikola.varazdin@gmail.com 
Web: www.utociste-sveti-nikola.hr 

Vukovarsko-srijemska županija

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije, B.a.B.e – grupa za ženska ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Telefon: 032/414-910, 01/4663 666
Mob: 098/9824-641
E-mail: b.a.b.e@vu.t-com.hr
Web: https://www.babe.hr/hr/sigurna-kuca-vukovarsko-srijemske-zupanije/ 

Zadarska županija

Duga - Udruga za pomoć ženi i djetetu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; besplatno psihološko i pravno savjetovanje.
Adresa: Ivana Gundulića 2d, Zadar
Telefon: 023 332 059 (savjetovanje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18-20 sati)
SOS linije: 095 5292 416,   095 5245 166,  098 81 97 57
E-mail: duga.zd@zd.t-com.hr ; udruga.duga@optinet.hr 
Web: www.duga-zadar.hr 

Mreža podrške

više
Informirajte se o postpenalnom prihvatu, obiteljskim centrima, podršci za roditelje i drugim temama za zatorenike i bivše zatvorenike.
više informacija

Iskustva udruge Hrabri telefon u pružanju podrške majkama

U okviru projekta moto#R održana su individualna savjetovanja za bivše i sadašnje partnerice počinitelja kaznenih djela. Koja su iskustva u radu imali možete pročitati u nastavku, a ako se i sami odlučite za takav vid podrške, kontakt podatke možete pronaći na kraju teksta.

pročitaj više

Stambena zajednica STIJENA RESOC

Stambena zajednica STIJENA RESOC prva je u Hrvatskoj otvorila svoja vrata bivšim zatvorenicima u rujnu 2016. godine.

pročitaj više

Savjetovanja za majke ili skrbnike djece čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora

Udruga Roda sa suradnicima organizira besplatno individualno savjetovanje majki djece čiji je otac na izdržavanju kazne zatvora ili je izašao iz zatvora, a za savjetovanje se mogu javiti i druge odrasle osobe koje skrbe o djeci čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora. 

pročitaj više