Smještaj

Bjelovarsko-bilogorska županija

Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“ Bjelovar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pružanje socijalnih usluga smještajem žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar.

Adresa: J.J.Strosssmayera 2, Bjelovar
Telefon: 043 252 114 i 091 5067 009
E-mail: udruga.iris@gmail.com 
Web: www.iris-sigurnakucabjelovar.hr 

Grad Zagreb

Stijena RESOC 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za liječenje ovisnosti o drogama u Zagrebu.
Socijalna reintegracija počinitelja kaznenih djela i ovisnika u društvo te društveno poduzetništvo. 
U okviru udruge djeluje stambena zajednica koja osim smještaja pruža različite strukturirane aktivnosti i mentorstvo. Smještaj je osiguran za 6 do 8 korisnika. 
U udruzi se također može odraditi probacijski rad.
Adresa: Heinzelova 66
Adresa stambene zajednice: Lonjšćina ulica 26, Zagreb
Telefon: 098 171 0450
E-mail: stijena.resoc@gmail.com 
Web:  http://www.stijenaresoc.hr/  http://www.trebamsustav.hr/ 

Istarska županija

Sigurna kuća Istra

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Psihosocijalna i pravna podrška ženama žrtvama nasilja; sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
Telefon: 052 500 148
E-mail: info@sigurnakucaistra.hr  i obrazac na web stranici
Web: www.sigurnakucaistra.hr 
Radno vrijeme tel. linije: radnim danom od 8 do 14 sati (pon i pet od 8-14 i 17-19 sati)

Prihvatilište za beskućnike -  Crveni križ Pula

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Humanitarna pomoć / materijalna pomoć u hrani, dječjoj hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama i pelenama za odrasle osobe kao i psihosocijalnoj podršci.
Adresa: Valturska 61, Pula
Mobitel: 091 223 1035
E-mail: prihvatiliste.pula@gmail.com 
Web: www.crvenikrizpula.hr 

Karlovačka županija

Centar za beskućnike, Udruga Milosrđe

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Hrvatske bratske zajednice 2, 54000 Karlovac
Mobitel: 091 525 3457
E-mail: centarzabeskucnike@gmail.com 

Krapinsko-zagorska županija

Terapijska zajednica za ovisnike o drogama i drugim opojnim sredstvima

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

prevencija ovisnosti od opojnih droga i drugih opojnih sredstava te alkohola i kocke. 
Adresa: Lukovčak 1a, 49225 Đurmanec
Telefon/fax: +385(0)49346100
E-mail: mojidani@mojidani.hr 
Web: http://www.mojidani.hr/ 

Međimurska županija

Sigurna kuća Čakovec

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Dom za žrtve obiteljskog nasilja - siguran smještaj (putem nadležnog CZSS).
Mobitel: 099 835 7335
E-mail: sigurna1kuca@gmail.com
Web: www.sigurnakuca-medjimurje.hr 

Osječko-baranjska županija

Centar za pružanje usluga u Zajednici „Klasje“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Ružina 32, 31 000 Osijek
Telefon:  031 372 877
E-mail: klasjeos@gmail.com 
Web: http://klasje.hr/kontakt/ 

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Zaštita prava djece i mladih te pružanje stručne pomoći i podrške kroz informiranje, edukaciju, savjetovanje te senzibilizaciju javnosti za probleme djece i mladih.
Adresa: J.J. Strossmayera 1/I, 31000 Osijek
Telefon: 031 272 943, 031 272 953 
E-mail: info@cnzd.org 
Web: http://cnzd.org/o-nama 

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

E-mail: skloniste.osijek@gmail.com 
Web: http://www.skloniste-osijek.com/kontaktiraj-skloniste-2/ 

Udruga za borbu protiv ovisnosti “NE – OVISNOST”

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Udruga djeluje kroz:
Savjetovalište u Osijeku
Adresa: Europske avenije 8/I
Telefon: + 385  31 271 471
E-mail: info@ne-ovisnost.hr ; ne-ovisnost@net.hr 

Terapijsku zajednicu  u Vrbici (rehabilitacija ovisnika)
Adresa: Kešinačka 80, Vrbica, 32 284 Stari Mikanovci
Telefon:  +385 31 869 220
E-mail: tzvrbica@ne-ovisnost.hr 

Stambenu zajednicu u Osijeku (uključivanje rehabilitiranih ovisnika u društvo)
Adresa: Europske avenije 8/I
Telefon: +385 31 271 471
E-mail: info@ne-ovisnost.hr ne-ovisnost@net.hr 

Socijalna zadruga „Neos“ 
Adresa: Osijek, Europske avenije 8/I
Mob: +385 99 44 68 201
Web: https://ne-ovisnost.hr/kontakt/ 

Centar za prihvat beskućnika - Dom Sv. Vinka Paulskoga

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 58, 31000 Osijek
Telefon: Tel: 031/375 612, 098 722 219
E-mail: caritas@djos.hr 

Zadarska županija

Caritas Zadarske Nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Caritas pruža različite socijalne usluge poput socijalne samoposluge i pučke kuhinje, psihoterapijske grupe za podršku za različite poteškoće, programe za ovisnike te prenoćište za beskućnike.  
Adresa: Ulica Franje Tuđmana 24, Zadar
Telefon:  023 316 710
Obiteljsko savjetovalište:
Telefon: 023 314 252
E-mail: caritas@zd.t-com.hr 
Web: www.caritas-zadar.hr/                  
Radno vrijeme: pon od 13 – 20; uto, sri, čet i pet od 7 – 15 sati

Prenoćište za beskućnike "Sv. Vinko Paulski"

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Ulica Franje Tuđmana 24, Zadar
Telefon: 023 / 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web: www.caritas-zadar.hr 

Zagrebačka županija

Terapijska zajednica PET PLUS

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Orle 20, 10411 Orle, Hrvatska
Telefon/fax: +385 (0)1 669 6891
Mobitel: +385 (0)99 4420 180
E-mail: terapijska.zajednica@petplus.hr 
CALL CENTAR: +385 (0)1 669 6891
SOS mail: info@petplus.hr 

Terapijska zajednica "Remar Espana"

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar je osnovan u želji da pomogne svim tipovima ljudi koji su se zbog bilo kojeg problema u životu našli na rubu. Rad na prihvatu, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika. 
Sjedište
Adresa: Aleja žrtava 1903. br 3, Zaprešić
Telefon: 01/ 339 8056, 091/ 527 045, 01/ 331 5295, 01/ 331 5294
E-mail: info@remarcroatia.hr 

Terapijske kuće
 "Remar Croatia"
Adresa: Aleja žrtava 1903. br 3, Zaprešić
Telefon: 01/ 331 5294

"Remar Espana"
Baruni kod Pazina
Telefon: 052/ 684 622

"Remar Espana"
Ulica Braće Monjac 3, Rijeka
Telefon: 051/ 633 971

Mreža podrške

više
Informirajte se o postpenalnom prihvatu, obiteljskim centrima, podršci za roditelje i drugim temama za zatorenike i bivše zatvorenike.
više informacija

Iskustva udruge Hrabri telefon u pružanju podrške majkama

U okviru projekta moto#R održana su individualna savjetovanja za bivše i sadašnje partnerice počinitelja kaznenih djela. Koja su iskustva u radu imali možete pročitati u nastavku, a ako se i sami odlučite za takav vid podrške, kontakt podatke možete pronaći na kraju teksta.

pročitaj više

Stambena zajednica STIJENA RESOC

Stambena zajednica STIJENA RESOC prva je u Hrvatskoj otvorila svoja vrata bivšim zatvorenicima u rujnu 2016. godine.

pročitaj više

Savjetovanja za majke ili skrbnike djece čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora

Udruga Roda sa suradnicima organizira besplatno individualno savjetovanje majki djece čiji je otac na izdržavanju kazne zatvora ili je izašao iz zatvora, a za savjetovanje se mogu javiti i druge odrasle osobe koje skrbe o djeci čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora. 

pročitaj više