Savjetovanje i podrška

Bjelovarsko-bilogorska županija

Probacijski ured Bjelovar

PROBACIJSKI URED

Nadležan je za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije. 

Adresa: Petra Zrinskog 13/III
Telefon: 043 241-143
Fax: 043 221- 759
E-mail: danijela.milcic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Bjelovar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: J.J. Strossmayera 2, Bjelovar  
Telefon: 043 247 260
E-mail: czss@bj.t-com.hr , korisnik004@socskrb.hr 
Web: www.czss-bjelovar.hr 

Obiteljski Centar – CZSS Bjelovar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Bjelovar koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.

Adresa: Masarykova 8, Bjelovar
Telefon: 043 277 060
E-mail: obiteljski.centar@oc-bbz.hr  
Web: http://www.oc-bbz.hr 

Centar za socijalnu skrb Čazma

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg čazmanskog kaptola 6, Čazma    
Telefon: 043 771 020
E-mail: czsscazma@yahoo.com , korisnik011@socskrb.hr 
Web: www.czss-cazma.hr 

Centar za socijalnu skrb Daruvar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Nikole Tesle 1/A, Daruvar          
Telefon: 043 331 868; 043/331-083;043/440-128
E-mail: czss.daruvar@email.t-com.hr , korisnik012@socskrb.hr 
Web: www.czss-daruvar.hr 

Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7, Grubišno Polje   
Telefon: 043 485 179
E-mail: korisnik028@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Garešnica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vladimira Nazora 13, Garešnica        
Telefon: 043 531 189
Radno vrijeme: 7-15 sati
E-mail: czssgaresnica@yahoo.com , korisnik024@socskrb.hr 
Web: www.czss-garesnica.hr 

Područni ured Bjelovar

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Andrije Kačića Miošića 7, 43000 Bjelovar
Telefon:+385 43/611-100
Fax: +385 43/24 17 04
E-mail: hzz.bjelovar@hzz.hr 

Centar za psihosocijalnu pomoć Bjelovarsko-bilogorske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.

Adresa: Zagrebačka 1, Bjelovar
Telefon: 043 211 651

Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ - Pakrac „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Požeško-slavonskoj i bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Adresa  Braće Radić 13, Pakrac (drugi kat, soba broj 15)
Telefon: 034 411 780 i 098 161 7623
E-mail: delfin.zamir@gmail.com  
Web: www.delfin-pakrac.com , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Udruga „Hera“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.

Adresa: I.Z.Dijankovečkog 5, Križevci
SOS telefon za žrtve nasilja: 048 711 077 (8-20h)
Savjetovalište: 048 271 335
E-mail: info@udruga-hera.info
Web: www.udruga-hera.info, www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati; savjetovalište: pravno savjetovalište: srijedom: 15-17 sati, psihologinja i socijalna radnica: četvrtkom 10-12 i 17-19 sat

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.). Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr 
Web: http://www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju/#klinika-za-kirurgiju8ec8-cb59 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida KBC Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Individualni savjetodavni rad s djecom, odraslima i obiteljima (sve dobne skupine, nije potrebna uputnica).

Adresa: Matice hrvatske 15, Bjelovar
Telefon: psiholog 043/247 244;  psihijatar 043/247-208; medicinska sestra 043/247-206
E-mail: mentalno.zdravlje@zzjz-bjelovar.hr 
Radno vrijeme: prethodno dogovoriti termin telefonom
Web: www.zzjz-bjelovar.com.hr 

Brodsko-posavska županija

Probacijski ured Požega

PROBACIJSKI URED

Nadležan je za područje Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije.  
Adresa: Županijska 11
Telefon: 034 312-212
Fax: 034 271-988
E-mail: domagoj.petrovic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Karla Dieneša 4/1, 35 400 Nova Gradiška          
Telefon:  035 493 230
E-mail: korisnik051@socskrb.hr 
Web: www.cssng.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati 

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Naselje Slavonija I, 13, 35 000 Slavonski Brod          
Telefon: 035 213 700, 035 444 422
E-mail: ured.ravnatelja@czsssb.hr , korisnik078@socskrb.hr 
Web: www.czsssb.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati (rad sa strankama: 7.30.-12.30 sati)

Centar za psihosocijalnu pomoć Brodsko-posavske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji ili stradalnicima Domovinskog rata.
Slavonski Brod
Adresa: Stjepana Marjanovića 2, Slavonski brod
Telefon: 035 447 363
Radno vrijeme: sri 16-18 sati

Nova Gradiška
Adresa: Zrinskih 1, Nova Gradiška
Telefon: 035 362 154
Radno vrijeme: pon-čet 15-16 sati

Regionalni centar za psihotraumu Osijek, pri Kliničkom bolničkom centru Osijek - Zavod za psihološku medicinu – regionalni centar za psihotraumu

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.


Adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
Telefon: 031 211 752
Web: http://www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu/ 

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije - Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Individualni savjetodavni i psihoterapijski rad s djecom, odraslima i obiteljima (sve dobne skupine, nije potrebna uputnica).
Adresa: Augusta Cesarca 71, Slavonski Brod
Telefon: 035 411 319; 035/ 415 897
E-mail: ovisnostisb@gmail.com 
Radno vrijeme: pon, sri i pet od 7–15 sati; uto i čet od 11–19 sati
Web: http://zzjzbpz.hr/ 

Nova Gradiška
Adresa: Matije Gubca 40 B
Telefon: 035 363 308
E-mail: ovisnosting@gmail.com 

Informativno pravni centar „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Brodsko-posavskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Besplatna primarna pravna pomoć.

Adresa: Ante Starčevića 63, Slavonski Brod
Telefon: 035/448-533
E-mail: info@ipc.com.hr 
Web: www.ipc.com.hrwww.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati  

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Đakovačko-osječke nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Eugena Kumičića 14, Slavonski Brod
Telefon:  035 416 116
Radno vrijeme: po dogovoru
E-mail: son@djos.hr 
Web: http://djos.hr/savjetovalista/ 

Obiteljski centar Đakovačko-osječke nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Radoslava Lopašića 7, Slavonski Brod
Telefon: 035/411 420
Fax: 035/411 420
E-mail: savjetovaliste-sb@djos.hr 
Web: http://djos.hr/savjetovalista/ 

Udruga “Brod” - grupa za ženska ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja; pomoć pri zapošljavanju žena žrtava obiteljskog nasilja i pravno savjetovanje.
Adresa: Petra Krešimira IV br. 47, Slavonski Brod
Telefon: 035 449 180
E-mail: udruga.brod1@gmail.com 
Web: www.udruga-brod.hr 

Obiteljski centar – CZSS Slavonski Brod

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg Ivane Brlić Mažuranić br. 1, 35 000 Slavonski Brod          
Telefon: 098/213-219, 035/416-101
E-mail:  obiteljskicentar@czsssb.hr
Web: https://czsssb.hr/obiteljski-centar/ 
Radno vrijeme: 07.00 – 15.00 sati
Svaki radni dan osim petka od 15.00 do 19.00 sati po dogovoru

Dubrovačko-neretvanska županija

Probacijski ured Dubrovnik

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Dubrovačko-neretvanske županije 
Adresa: Vukovarska 2
Telefon: 020 416-134
Fax: 020 416-131
E-mail: ivana.scapec@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Dubrovnik

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Miha Pracata 11, Dubrovnik   
Telefon: 020 414 711, 020 414 710
E-mail: czssdubrovnik@hi.ht.hr , korisnik018@socskrb.hr 
Web: www.czss-dubrovnik.hr 
Radno vrijeme: 7.30-15.30 sati (pauza 11.30-12 sati)

Obiteljski Centar – CZSS Dubrovnik

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Dubrovnik koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada  pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Miha Pracata 11, Dubrovnik
Telefon:  020/414 710
Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
E-mail: czssdubrovnik@hi.ht.hr 
Web: www.czss-dubrovnik.hr 

Centar za socijalnu skrb Korčula

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Šetalište Frana Kršinića 50, Korčula    
Telefon: 020 711 463
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb@du.t-com.hr , korisnik038@socskrb.hr 
Web: www.czssk.hr 
Radno vrijeme:  7-15 sati
Rad s korisnicima: ponedjeljak – četvrtak 7.30-11.00 sati

Centar za socijalnu skrb Metković

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ante Starčevića 25, Metković   
Telefon: 020 690 999
E-mail: korisnik049@socskrb.hr 
Web: www.czss-metkovic.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sat

Centar za socijalnu skrb Ploče

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dalmatinska 40, Ploče
Telefon: 020 679 071 
E-mail: info@czss-ploce.hr , korisnik112@socskrb.hr  
Web: www.czss-ploce.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati
Rad s korisnicima: 8-12 sati svaki radni dan osim srijedom

Centar za psihosocijalnu pomoć Dubrovačko-neretvanske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
Telefon: 020 311 091
Radno vrijeme: pon, sri, čet i pet 15,30-17,30 sati,  utorak 12-16 sati

DEŠA – Dubrovnik

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Web: www.mrezapodrskeisuradnje.com  
Adresa: Frana Supila 8, Dubrovnik
Telefon: 020/311-625
E-mail: zip@desa-dubrovnik.hr 
Web: www.desa-dubrovnik.hr  
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati

Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Lichtensteinov put 22, Dubrovnik
Telefon: 020 325 464, 091 3233 905
E-mail: obiteljsko.savjetovaliste@dubrovacka-biskupija.hr 
Radno vrijeme: 8-12 sati, utorkom 15-19 sati

Regionalni centar za psihotraumu Split, pri Kliničkom bolničkom centru Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Splitsko-dalmatinske,  Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Telefon:  021 557 507
Adresa: Šoltanska 1, Split
Web: www.kbsplit.hr/Klinika_za_psihijatriju/O_nama 
Radno vrijeme: pon – pet od 7,30 – 15,30 sati

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije odjel za mentalno zdravlje

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijski pregled, individualno savjetovanje i psihoterapija osoba s mentalnim poteškoćama, obiteljski savjetovališni tretman i psihoterapija (nije potrebna uputnica)
Telefon: 020 341 082;  psihologinja  020 341 086
Adresa: Dr. A. Šercera 4A, Dubrovnik
E-mail: prevencija.ovisnosti@zzjzdnz.hr , mentalno.zdravlje@zzjzdnz.hr 
Radno vrijeme: pon 14-20 sati; uto, sri, čet i pet 8-14 sati

Savjetovalište Metković

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Ante Starčevića 12
Telefon: 020 681 979
Radno vrijeme: prema dogovoru (potrebno je nazvati navedeni broj telefona i ostaviti poruku sa svojim brojem pa će Vam se djelatnik odjela javiti)

Savjetovalište Korčula

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Plokata bb
Telefon: 020 715 021
Radno vrijeme: uto-pet od 13-19 sati; uto 12:30-13:30;  četvrtak 13-14 sati

Savjetovalište Vela Luka

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Dom zdravlja „A. Franulović“ Vela Luka, Kale bb
Telefon: 020 715 021; 020 813 659  
Radno vrijeme: pon 13-19 sat, ponedjeljak 16-18 sati

Savjetovalište Blato

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Ambulanta Blato, Ulica 33 br. 4
Radno vrijeme s korisnicima: neparni ponedjeljak 11-13 sati

Savjetovalište Orebić

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Ambulanta u Orebiću, Ulica Kralja Tomislava 22
Telefon: 098 1807 050
Radno vrijeme s korisnicima: srijeda 12-14 sati

Savjetovalište Ploče

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Dom zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 9
Telefon: 020 670 422
Radno vrijeme: 2. i 4. srijeda u mjesecu od 10-17 sati

Grad Zagreb

Probacijski ured Zagreb

PROBACIJSKI URED

Nadležan za područje Grada Zagreba 
Voditeljica Ureda: Matea Sršen
Adresa: Savska cesta 41/8
Tel.: 01 4825-711
Fax: 01 4825-721
E-mail: matea.srsen@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Zagreb

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Eugena Kumičića 5, Zagreb
Telefon: 01 4550 644,  01 4550 220,  01 4550 813
E-mail: korisnik100@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr 

Centar djeluje s 11 podružnica koje se određuju prema prijavljenom prebivalištu korisnika.
Na webu možete pronaći podružnicu s obzirom na ulicu stanovanja (prijavljenog prebivališta).  

 

Podružnica Donji grad 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica grada Vukovara 237, Zagreb
Telefon: 01/4577-342, 01/4577-211
E-mail: donjigrad@czss-zagreb.hr , korisnik114@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/donji-grad 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 – 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon od 08,00 – 15,00 sati, srijedom od 08,00 – 11,30 sati i čet od 08,00 – 15,00 sati

Podružnica Črnomerec 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica Joze Martinovića 5-7
Telefon: 01 3750 010, 01 3777 150
E-mail: crnomerec@czss-zagreb.hr , korisnik115@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/crnomerec 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Dubrava 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Dubrava 49
Telefon: 01 2988 501, 01 2916 900
E-mail: dubrava@czss-zagreb.hr , korisnik116@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/dubrava 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Maksimir

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Maksimirska 51
Telefon: 01 2332 792, 01 2335 883
E-mail: maksimir@czss-zagreb.hr , korisnik117@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/maksimir 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Gornji grad Medveščak

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Trg hrvatskih velikana 2
Telefon: 01 4810 481, 01 4810 497
E-mail: gornjigrad-medvescak@czss-zagreb.hr , korisnik118@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/gornji-grad-medvescak 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati

Podružnica Novi Zagreb

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12
Telefon: 01 6585 512
E-mail: novizagreb@czss-zagreb.hr , korisnik113@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/novi-zagreb 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Pešćenica 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Zapoljska 1
Telefon: 01 6100 212
E-mail:  korisnik119@socskrb.hr pescenica@czss-zagreb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/pescenica 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Sesvete 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Trg Dragutina Domjanića 6
Telefon: 01 2003 103, 01 2002 062
E-mail: sesvete@czss-zagreb.hr , korisnik104@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/centar-za-socijalnu-skrb-zagreb-podruznica-sesvete 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Susedgrad 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Aleja Bologne 2, Zagreb
Telefon: 01 3454 038, 01 3454 039
E-mail: susedgrad@czss-zagreb.hr , korisnik120@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/susedgrad 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Trešnjevka  

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Vitezićeva 57
Telefon: 01 3639 717, 01 3648 255
E-mail: tresnjevka@czss-zagreb.hr , korisnik121@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/tresnjevka 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Podružnica Trnje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zagreb, Cvijete Zuzorić 53/I
Telefon: 01 6150 185, 01 6150 186
E-mail: trnje@czss-zagreb.hr , korisnik122@socskrb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/trnje 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 08,00 – 15,00 sati; srijedom od 08,00 – 11,30 sati

Obiteljski centar za Grad Zagreb 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Preobraženska 4/IV, Ulica grada Chicaga 13 i 17, Zagreb
Telefon: 01 4577 194
E-mail: ocgz@czss-zagreb.hr 
Web: www.czss-zagreb.hr/obiteljski-centar 
Radno vrijeme: radnim danom od 08,00 - 16,00 sati
Radno vrijeme sa strankama: prema prethodnom dogovoru
Savjetodavni i preventivni rad - stručna potpora i pomoć djeci, mladima i obitelji, obiteljska medijacija, grupni programi.

Iskorak

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Zalaganje protiv svih oblika diskriminacije i stigmatizacije seksualnih i rodnih manjina; psihološko savjetovanje; pravna pomoć - u suradnji s Pravnom klinikom pomaže LGBT osobama koje su bile žrtve nasilja i diskriminacije.
Adresa: Petrinjska 27, Zagreb
Telefon: 091 2444  666
E-mail: informacije@iskorak.hr 
Web: www.iskorak.hr 

Autonomna Ženska Kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatno pravno i psihološko savjetovalište; sklonište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu.
Besplatni telefon: 0800 55 44
Adresa: p.p. 19, Zagreb
E-mail: azkz@zamir.net 
Web: www.azkz.net 
Radno vrijeme: radnim danom od 11 do 17 sati

B.a.B.e. – BUDI AKTIVNA. BUDI EMANCIPIRAN.

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji. Besplatna pravna pomoć putem SOS telefona te besplatno osobno pravno savjetovanje i psihološko savjetovanje uz prethodnu najavu telefonskim putem.
Besplatni telefon: 0800 200 144
Telefon: 01 4663 666
Adresa: Selska cesta 112a, Zagreb
E-mail: babe@babe.hr 
Web: www.babe.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 17 sati

Bolja budućnost – udruga žena Romkinja Hrvatske

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatni pravni savjeti; rad na poboljšanju ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravnog statusa Romkinja na području Republike Hrvatske.
Telefon: 01 6110 311, 098 298 967
Adresa: Avenija Marina Držića 4, Zagreb
E-mail: uzrh.boljabuducnost@yahoo.com 
Web: www.uzrh-bb.hr 
Radno vrijeme: radnim danom 10-13 sati

Caritas zagrebačke nadbiskupije – obiteljsko savjetovalište

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište za osobe koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća (stručna pomoć psihologa psihoterapeuta, specijalista psihosocijalnog tretmana, socijalnog radnika); siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja; socijalna služba.
Telefon Kuće za žrtve obiteljskog nasilja: 01 3668 824, 099 2391 614 i 099 2391 613
Telefon savjetovališta: 01 3668 822, 01 3016 274, 098 408 535, 098 408 537
Adresa savjetovališta: Nikole Tavelića 30, Zagreb
E-mail: obiteljskosavjetovaliste@czn.hr 
Web: www.czn.hr 
Radno vrijeme: pon – čet od 9 do 18 sati; petkom od 9 do 15 sati

Centar za žene žrtve rata - Rosa

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Podrška ženama žrtvama ratnog i drugih oblika patrijarhalnog nasilja; psihosocijalna i direktna pomoć ženama koje su preživjele trgovanje ljudima i prostituciju.
Adresa: Kralja Držislava 2/2, Zagreb
Telefon: 01 455 11 42
SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima: 0800 77 99
Radno vrijeme SOS linije: svaki dan 10-18 sati
E-mail: cenzena@zamir.net 
Web: www.czzzr.hr 

Duga Zagreb - Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja; smještaj žrtava obiteljskog nasilja na tajnoj adresi; psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.
Adresa: p.p. 133, Zagreb
Besplatni telefon savjetovališta: 0800 88 98 (pon, sri, pet od 16:30 do 19:30 sati)
Telefon: 01 6383 503 (8-21h)
E-mail savjetovališta: mirna-zona@zagreb.hr , opći e-mail: info@duga-zagreb.hr 
Web: www.duga-zagreb.hr 

Ženska soba - centar za seksualna prava, Centar za žrtve seksualnog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna i anonimna pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja koju pruža stručni tim (psihološko savjetovanje, psihoterapija, pravno savjetovanje). Koordinator programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja“
Adresa: Maksimirska 51a, Zagreb
Telefon - Centar za žrtve seksualnog nasilja: 01 6119 444
E-mail: savjetovaliste@zenskasoba.hr , zenska.soba@zenskasoba.hr 
Web: www.zenskasoba.hr www.sigurnomjesto.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati

Ženska pomoć sada - Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna zaštita, pomoć i podrška ženama i djeci žrtvama nasilja. SOS linija (0-24 sata); savjetovalište –psihološko, pravno i socijalno; prihvatni centar - pružanje smještaja na tajnoj adresi.

Besplatni SOS telefon: 0800 655 222 (0-24h); savjetovalište: 01 46 55 222
Adresa: p.p. 992, Zagreb
E-mail: zenskapomocsada@gmail.com 
Web: www.zenskapomocsada.hr 

Gradski ured za opću upravu – Grad Zagreb, Sektor za besplatnu pravnu pomoć

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Grada Zagreba. 
Adresa: Zapoljska 1, Zagreb (PU Peščenica)
Telefon: 01/610-0300, 01/610-0301, 01/610-0303
E-mail: tea.friedrich@zagreb.hr
Web: https://www.zagreb.hr/

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET 

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Resocijalizacija i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika.
Adresa: Ratarska 7, Zagreb
Telefon: +385 (0)1 5803726
E-mail: let@udruga-let.hr 
RADNO VRIJEME: Ured: PON-PET 8:30-16:30 h
Timovi za vanjski rad:
Jutarnja smjena:
PON, UT, SRI, ČET i PET: 10:00-18:00 h
Popodnevna smjena:
PON, SRI i ČET: 14:00-22:00 h
UT i PET: 16:00-00:00 h
Web: www.samohrani.com i www.udruga-let.hr 

Udruga roditelja „Korak po korak“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Rad na projektima vezanim uz resocijalizaciju i reintegraciju bivših zatvorenika - roditelja, kao i pružanju podrške njihovim obiteljima
Adresa: Ilica 73, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 4855 578
E-mail: info@udrugaroditeljakpk.hr 
Web: https://www.udrugaroditeljakpk.hr/ 

Lezbijska grupa Kontra 

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Za lezbijke i biseksualne žene
Telefonsko savjetovanje: radnim danom: 10 – 14h
Telefon: 098/238 308
E-mail savjetovanje: kontra@kontra.hr 
svakim radnim danom
Pružanje pravne pomoći
LGBT Pravni tim Kontre
Telefon:  098 238 308
E-mail: pravnitim@kontra.hr 
Web: https://www.kontra.hr/ 

Status M

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Rad, primarno s muškarcima, u zajednici i penalnom sustavu za postizanje društvene promjene u društvu.
Adresa: Avenija Marina Držića 12a
Telefon: +385 (0)1 2300 447
E-mail: info@status-m.hr 
Web: https://www.status-m.hr/ 

Prihvatilište za beskućnike

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Prihvatilište djeluje u okviru Gradskog društva Crvenog križa 
Adresa: Domovinska ulica 10, Velika Kosnica, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 55 34 343
Fax: +385 1 62 32 266
E-mail: prihvatiliste@ckzg.hr 
Smještaj u Prihvatilište 

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju  
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba.

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; Zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Dom Zdravlja Zagreb–Zapad

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Savjetovališta za zaštitu mentalnog zdravlja
(trijaža, po preporuci individualna i grupna psihoterapija, obiteljska terapija, edukacije patronažnih sestara o postporođajnoj depresiji rodilje (nije potrebna uputnica, potrebna prethodna najava)
Adresa: Baštijanova 52, Zagreb
Telefon: 01 3667 546
Web: www.zagreb.hr  
Radno vrijeme: od 8–20 sati

Zavod za javno zdravstvo

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja
Savjetodavni rad za promicanje mentalnog zdravlja, (nije potrebna uputnica)
(psihoedukacije, psihološke prve pomoći, kratke savjetodavne intervencije, procjena rizika te izrada plana upućivanja na daljnji tretman)

Savjetovalište za mentalno zdravlje: 01 4863 357
Adresa: Rockefellerova 12, Zagreb
E-mail: zivjeti.zdravo@hzjz.hr
Web: http://www.hzjz.hr/sluzbe/sluzba-za-promicanje-zdravlja/odjel-za-mentalno-zdravlje-i-prevenciju-ovisnosti/  
Radno vrijeme savjetovališta: srijedom 11-15 sati

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja odraslih

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Remetinečki gaj 18
Telefon: 01/3830 088
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 8-16 sati; utorak i četvrtak 12-20 sati
Web: https://www.stampar.hr/hr/odjel-centar-za-zastitu-mentalnoga-zdravlja-odraslih 

Nastavni zavod za javno zdravstvo – „Dr. Andrija Štampar“  Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
Odjel za prevenciju ovisnosti
(Savjetovališta za mentalno zdravlje radno sposobne populacije; za članove obitelji i njegovatelje koji skrbe o starijim osobama; za članove obitelji i skrbnike osoba s problemima mentalnog zdravlja; rad s osobama pod povećanim rizikom ili izloženih stresnim situacijama (nije potrebna uputnica, potrebna telefonska najava)

Telefon: 01 383 0066; 01 3830 088
E-mail: mentalno-zdravlje@stampar.hr 
Web: www.stampar.hr/hr/ocuvanje-mentalnoga-zdravljawww.stampar.hr/hr/sluzba-za-mentalno-zdravlje-i-prevenciju-ovisnosti 

Savjetovalište

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Mirogojska 11
Radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8–16 sati; utorkom i četvrtkom od 12–20 sati

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Remetinečki gaj 14
Telefon: 01/3830 088
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 8-16 sati; utorak i četvrtak 12-20 sati
Web: https://www.stampar.hr/hr/odjel-centar-za-zastitu-mentalnoga-zdravlja-djece-i-mladih 

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; Zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Nacionalni centar za psihotraumu u zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).

Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za psihosocijalnu pomoć Grada Zagreba i Zagrebačke županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji ili stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb
Telefon: 01 3658 011
Radno vrijeme: pon- pet 8 do 20 sati.

Pravno savjetovalište:
uto, čet od 11-15 sati (tel: 01 3658-014, gđa Senka Filipović)
pon, sri, pet od 16-20 sati (tel: 01 3658-014, Hrvoje Naglić, dipl.iur)

Psihološko savjetovalište:
pon, sri od 16-20 sati (tel: 01 3658-013, Dubravka Svilar Blažinić, psiholog)
pon, čet od 16-20 sati (tel: 01 3658-013, Natalija Bočkaj, psiholog)

Zdravstveno savjetovalište: 
utorak, četvrtak od 9-13 sati (tel: 01 3658-014, dr. Tonći Soža)

Društvo za psihološku pomoć, Modus –  centar za djecu, mlade i obitelj

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihološka podrška, usluge savjetovanja, tretmana i terapije pojedincima, grupama i obiteljima. Usluge se naplaćuju.
Adresa: Kneza Mislava 11, Zagreb
Telefon: 01 46 21 554; 095 48 26 111
E-mail: modus@dpp.hr 
Web: www.dpp.hr  
Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati (savjetovanja do 20 sati)

Hrvatski Crveni Križ

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Humanitarno-socijalni i zdravstveni programi u zajednici; programi rada s tražiteljima azila i migrantima; pomoć u slučaju nesreća i katastrofa; psihosocijalna podrška.
Adresa: Ulica Crvenog križa 14-16 P.P.93, Zagreb
Savska cesta 89d, Jelkovec, 10 360 Sesvete
Telefon: 01 4655 814
E-mail: redcross@hck.hr 
Web: www.hck.hr 
Radno vrijeme: radnim danom 8-16 sati

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Besplatni telefonski broj: 116 006
Informacije o pravima, emocionalna podrška, pružanje praktičnih informacija i upućivanje pozivatelja na odgovarajuće  institucije i organizacije koje pružaju žrtvama pomoć i podršku.
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 20 sati
Web: www.pzs.hr 

Psihološki Centar Tesa

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihološka pomoć – savjetovanje telefonom, putem interneta i uživo (uz prethodni telefonski dogovor).
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 1/III, Zagreb
Telefon: 01 48 28 888
E-mail: psiho.centar@tesa.hr 
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr 
Web: www.tesa.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 10 do 22 sata

Rct – rehabilitacijski centar za stres i traumu

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihosocijalna pomoć i podrška osobama u stanju kroničnog stresa, traumatiziranima i žrtvama mučenja; psihosocijalna pomoć i poboljšanje kvalitete života ranjivih skupina.
Adresa: Kvaternikov trg 12, Zagreb
Telefon: 01 4641 342
E-mail: info@rctzg.hr 
Web: www.rctzg.hr 

Sirius – Centar Za Psihološko Savjetovanje, Edukaciju I Istraživanje

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatno psihološko savjetovanje za samohrane roditelje, udomitelje i udomljenu djecu, obiteljska medijacija; ostale usluge se naplaćuju: psihološko savjetovanje i psihoterapija, terapijski rad s djecom.
Adresa: Bužanova 10, Zagreb
Telefon: 01 6701 224, 091 2137 424
E-mail: info@centar-sirius.hr 
Web: www.centar-sirius.hr 
Radno vrijeme: radnim danom 9-17h

Udruga PET PLUS 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Promicanje zdravih životnih izbora među djecom i mladima, programi prevencije ovisnosti, te pomoć pri resocijalizaciji ovisnika o drogama. Od 2009. Udruga proširuje svoju djelatnost na područje poremećaja prehrane i općenite promocije zdravlja i ekologije.  U sklopu udruge je Terapijska zajednica u Orlama, blizu Velike Gorice i pruža mogućnost smještaja do 28 liječenih ovisnika.

Adresa: Dalmatinska 11/1, 10000 Zagreb
Telefon/Fax: +385 (0)1 4828 401
Mobitel: +385 (0)99 45 88 385
E-mail: info@petplus.hr  
Web: https://petplus.hr/ 

Terapijska zajednica PET PLUS

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Orle 20, 10411 Orle, Hrvatska
Telefon/fax: +385 (0)1 669 6891
Mobitel: +385 (0)99 4420 180
E-mail: terapijska.zajednica@petplus.hr 
CALL CENTAR: +385 (0)1 669 6891
SOS mail: info@petplus.hr 
Web: https://petplus.hr/ 

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Tretman ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki.
Pružaju se različite usluge: savjetovanje mladima u riziku te bivšim ovisnicima, pružanje podrške obitelji ovisnika i bivšim ovisnicima u resocijalizaciji. 
Za trenutno ovisnike pružaju se mogućnosti smještaja u Prihvatnom centru, koji je namijenjen osobama koje su na zamjenskoj terapiji i smještaju u terapijske zajednice.   
Zagreb
Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A
Telefon: +385 1 60 40 198, +385 1 60 40 198
E-mail: zagreb@zajednica-susret.hr 
Radno vrijeme sa strankama:
pon, uto, čet i petak od 8,30 do 15,30 h
srijeda od 14,00 do 19,00
srijeda grupe samopomoći od 19:00 do 21:00

Split
Adresa: Stari Pazar 2 Split
Telefon: +385 21 361 200, +385 21 361 311, +385 21 345 288
Web: http://www.zajednica-susret.hr  
Radno vrijeme sa strankama:
radnim danima 8,30-15,30
Terapijske zajednice:  dvije terapijske zajednice za muškarce - u Terapijskom centru Ivanovac i u Terapijskom centru Cista Velika. Boravak traje prosječno 6 do 8 mjeseci. 

Udruga „Stijena“

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa:  Kosirnikova 76, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 / 3778 - 545
Mob: 091 / 240 - 4220
Fax: 01 / 3778 - 548
E-mail:  udrugastijena1@gmail.com , stijena@stijena.hr 

Stijena RESOC 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za liječenje ovisnosti o drogama u Zagrebu.
Socijalna reintegracija počinitelja kaznenih djela i ovisnika u društvo te društveno poduzetništvo. 
U okviru udruge djeluje stambena zajednica koja osim smještaja pruža različite strukturirane aktivnosti i mentorstvo. Smještaj je osiguran za 6 do 8 korisnika. 
U udruzi se također može odraditi probacijski rad.
Adresa: Heinzelova 66
Adresa stambene zajednice: Lonjšćina ulica 26, Zagreb
Telefon: 098 171 0450
E-mail: stijena.resoc@gmail.com 
Web:  http://www.stijenaresoc.hr/  http://www.trebamsustav.hr/ 

Centar Luka Ritz -  zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatno individualno savjetovanje i pomaganje te individualna i grupna psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća, prevencije nasilja i promicanja odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih, unapređenja roditeljskih vještina i stjecanja kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.

Adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb
Telefon: 01 6470 050
E-mail: info@centar-lukaritz.hr 
Web: www.centar-lukaritz.hr 
Radno vrijeme: pon, sri i pet 8-16, uto i čet 8-20

Udruga za kreativni socijali rad

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

  • pružanje psihosocijalne pomoći i podrške zainteresiranim skupinama društva s ciljem razvijanja pozitivnih potencijala pojedinca, grupe i zajednice,
  • educiranje, organiziranje i mobiliziranje građana na rješavanju problema u zajednici,
  • rad na podizanju kvalitete življenja kroz kontinuirano osmišljavanje i implementaciju različitih programa i projekata namijenjenih korisnicima,
  • prevencija ovisnosti i ukazivanje zdravog načina života kroz edukacije i aktivno djelovanje u stručnom pomaganju ovisnicima u postizanju trajne apstinencije. 

Adresa: Lopatinečka 17, 10 000 Zagreb 
Telefon: 01/55 32 966
Mobitel: 091/6050 938
E-mail: uksr@uksr.hr 
Web: http://uksr.hr/

Dječja Posla - Centar za psihosocijalnu dobrobit djece i mladih

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetodavni, terapijski i psihoedukativni rad s djecom i mladima i njihovim roditeljima/skrbnicima. Usluge se naplaćuju (Ukoliko postoji projektno financiranje, usluge se ne naplaćuju)
Adresa: Savska cesta 40, Zagreb
Telefon: 091 636 8899 i 091 883 1941
E-mail: info@djecjaposla.hr 
Web: www.djecjaposla.hr 

AMBIDEKSTER KLUB

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Ambidekster klub svojim projektima pridonositi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju te drugih skupina kao što su počinitelji kaznenih djela koji mogu doživljavati prepreke u socijalnom uključivanju. 
Adresa: Avenija Dubrava 238. prvi kat, 10040 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 285 2170
E-mail: info@ambidekster.hr
Web: http://www.ambidekster.hr/hr/pocetna/ 

Plavi telefon

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Telefonska linija pomoći: psihološka pomoć za djecu, mlade i odrasle. Savjetovalište „Otvorena vrata“: individualno savjetovanje i obiteljsko/partnersko savjetovanje.
Adresa: Ilica 36, Zagreb
Telefon: 01 48 33 888  (9-21 h)
E-mail: plavi-telefon@zg.t-com.hr 
Web: www.plavi-telefon.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 21 sat

Hrabri telefon

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetodavna linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu i njihove roditelje
savjetovalište za roditelje i djecu „Snaga obitelji“; savjetovanje putem e-maila i chata.
Besplatni telefon za djecu: 116 111
Besplatni telefon za roditelje: 0800 0800
Savjetovanje putem interneta: savjet@hrabritelefon.hr
E-mail: info@hrabritelefon.hr 
Web: www.hrabritelefon.hr
Radno vrijeme: telefonske linije radnim danom od 9- 20 sati, chat od 17-20 sati

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetodavna i psihološka pomoć djeci i obiteljima s ciljem ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva. Ukoliko postoji projektno financiranje, usluge se ne naplaćuju.
Adresa: Antuna Stipančića 31, Zagreb
Telefon: 098 274 338, 092 3569 307
R-mail: udruga.roditeljstvo@gmail.com 
Web: http://www.ravnopravno-roditeljstvo.com/
www.zagreb.hr/savjetovaliste-socijalne-zastite/22868 
Radno vrijeme: radnim danom 16-18 sati

Klinika za dječje bolesti Zagreb - Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Pomoć djeci i adolescentima s najrazličitijim poteškoćama i poremećajima psihičkog zdravlja i komunikacije (tim: psihijatri, psiholozi, defektolog, logopedi, radni terapeuti)
Adresa: Klaićeva 16, Zagreb
Naručivanje pacijenata na telefon: 01 4600 150 (pon-čet 10-18 i pet 10-14 sati)
E-mail: kdb.narudzbe@kdb.hr 
Web: www.kdb.hr 

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihološka, socijalna, psihijatrijska, defektološka i pedijatrijska pomoć djeci s različitim traumatskim iskustvima (seksualno, fizički i emocionalno zlostavljana te zanemarena djeca, djeca rizična za traumatizaciju).
Adresa: Đorđićeva 26, Zagreb
Telefon: 01 34 57 518
Web: www.poliklinika-djeca.hr  
Radno vrijeme: radnim danom 7:30 – 20:00, subotom 07:30 – 15:30 sati

Mobbing - specijalizirana ambulanta za mobbing - Dom zdravlja Siget

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska usluga i pomoć oboljelima od stresa, stresnih situacija i doživljenih ponižavanja ili maltretiranja od strane nadređenih na radnim mjestima.
Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb
Telefon: 01 65 98 488
Radno vrijeme: radnim danom (pon i sri 13.30 – 20.30, uto, čet i pet 7.30 – 14.30)
Web: www.dzz-centar.hr/spec-konz-zdrav-zastita/psihijatrija/ 

Mobbing - specijalizirana ambulanta za mobbing - Dom zdravlja Siget
Psihijatrijska usluga i pomoć oboljelima od stresa, stresnih situacija i doživljenih ponižavanja ili maltretiranja od strane nadređenih na radnim mjestima.
Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb
Telefon: 01 65 98 488
Radno vrijeme: radnim danom (pon i sri 13.30 – 20.30, uto, čet i pet 7.30 – 14.30)
Web: www.dzz-centar.hr/spec-konz-zdrav-zastita/psihijatrija/ 

Mobbing – udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihosocijalna pomoć i besplatno pravno savjetovanje za žrtve mobbinga; edukacije i savjetodavna pomoć stručnih osoba za bilo koji oblik nasilja na radnom mjestu; dodatno pružanje i besplatnog pravnog savjetovanja hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te starijim osobama za ostvarivanje prava iz mirovinskog, socijalnog i zdravstvenog sustava.

Adresa: Domobranska 4, Zagreb
Telefon: 01 3907 301
E-mail: udruga.mobbing@zg.t-com.hr 
Web: www.mobbing.hr  
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 16 sati
Radno vrijeme telefonskog savjetovališta: 9 – 16 sati
Besplatno pravno savjetovanje za osobni dolazak: srijeda od 9 do 16 h (uz prethodnu telefonsku najavu)

ŽOP – udruga žrtava oružanih prepada

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Ostvarivanje zaštite prava i interesa članova udruge u suradnji s nadležnim zdravstvenim, pravosudnim, državnim i upravnim tijelima i ustanovama.
Adresa: Palmotićeva 82, Zagreb
Telefon: 098 429 985 – Ante Smolčić
E-mail: rsrh@rsr.hr 

Istarska županija

Probacijski ured Pula

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Istarske županije 
Adresa: Rovinjska 16
Telefon: 052 223-797
Fax: 052 223-793
E-mail: antonela.bulesic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Sergijevaca 2, Pula
utorak: 12-14.30 sati    
Telefon: 052 212 537 
E-mail: soc.skrb-pula@pu.t-com.hr , korisnik069@soskrb.hr 
Web: www.czsspula.hr 
Rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda, petak 8-11 sati te 11.30 – 13.30 sat

Obiteljski centar – CZSS Pazin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Pazin koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada  pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Sergijevaca 2, Pula (u prostorima CZSS-a Pula-Pola)
Telefon:  052 391 425
E-mail: czss.pazin_obiteljskicentar@optinet.hr 
Web: www.czss-pazin.hr 
Radno vrijeme: pon-pet 8-16 sati, uto 8-19 sati

Centar za socijalnu skrb Buje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Rudine 1, Buje    
Telefon: 052 772 036 i 052 772 024  
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb.buje1@pu.t-com.hr , korisnik006@socskrb.hr 
Web: www.czss-buje.hr 

Centar za socijalnu skrb Labin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Istarska 1, Labin
Telefon: 052 856 522
E-mail: korisnik044@socskrb.hr          
Radno vrijeme: 7-15 sati; rad sa strankama: ponedjeljak 8-13 sati (pauza 11.30 – 12 sati), utorak, srijeda, petak 8-11 sati
Web: http://www.czss-labin.hr/ 

Centar za socijalnu skrb Poreč–Parenzo

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dr. Maura Gioseffia 2b,Poreč
Telefon: 052 451 657, 052 451 847, 052 432 011
E-mail: css.porec@optinet.hr , korisnik068@socskrb.hr 
Web: www.centar-za-socijalnu-skrb-porec.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati 

Centar za socijalnu skrb Pazin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Prolaz Otokara Keršovanija 2, Pazin  
Telefon: 052 624 433 i 052 624 497
E-mail: korisnik065@socskrb.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati 

CZSS Pazin – Podružnica Buzet

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: II. Istarske brigade 11, Buzet
Telefon: 052 662 523
E-mail: gordana.bauer@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Rovinj – Centro di assistenza socijale Rovigno

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Carera 21/II, Rovinj        
Telefon: 052 816 250
E-mail: korisnik072@socskrb.hr 
Web: www.czss-rovinj.hr 

Centar za građanske inicijative Poreč - „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Istarskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Adresa: Partizanska 2d, Poreč
Telefon:  095/3500 733 i 052 452 746
E-mail: podrskacgi@gmail.com 
Web: www.cgiporec.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati    

Centar za psihosocijalnu pomoć Istarske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Bartolomeo dei Vitrei 16, Pula
Telefon: 052 210 188
Radno vrijeme: utorak 17 -20 sati

Društvo Naša Djeca, Pula – Otvoreni telefon za psihološku pomoć djeci

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Otvoreni telefon za psihološku pomoć djeci; savjetovalište za djecu i mlade
Telefon: 0800 334 400 i 052 211 991
Adresa: Radićeva 22, Pula
E-mail: dnd@hi.htnet.hr 
Web: www.maliportal.hr 
Radno vrijeme: 17 do 19 sati

Sigurna kuća Istra

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Psihosocijalna i pravna podrška ženama žrtvama nasilja; sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
Telefon: 052 500 148
E-mail: info@sigurnakucaistra.hr  i obrazac na web stranici
Web: www.sigurnakucaistra.hr 
Radno vrijeme tel. linije: radnim danom od 8 do 14 sati (pon i pet od 8-14 i 17-19 sati)

Obiteljsko savjetovalište  - Biskupija Porečko-pulska, ured za obitelj

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetovalište pruža usluge individualnog, partnerskog i obiteljskog savjetovanja djeci, mladima, partnerima, roditeljima, starijim osobama i dr. socijalno osjetljivim društvenim skupinama.

Savjetovalište Pula
Adresa: Zagrebačka 30, Pula
Telefon: 091 263 5062
E-mail: obitelj@ppb.hr
Web: www.biskupija-porecko-pulska.hr 
Radno vrijeme: po prethodnom dogovoru putem telefona ili e-maila

Savjetovalište Pazin
Adresa: Ulica Družbe Svetog Ćirila i Metoda 5, Pazin
Telefon: 091 263 5062
E-mail: obitelj@ppb.hr
Web: www.biskupija-porecko-pulska.hr 
Radno vrijeme: po prethodnom dogovoru putem telefona ili e-maila

Regionalni centar za psihotraumu Rijeka, pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć odraslim osobama i stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Primorsko - goranske, Istarske i Ličko – senjske županije.
Adresa: Cambierieva 15, Rijeka
Telefon: 051 658 339
E-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
Web: http://kbc-rijeka.hr/klinika-za-psihijatriju/ 
Radno vrijeme 8-16 sati

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetovanje, kontinuirana i sveobuhvatna briga o obitelji i njenim članovima.
Adresa: Prolaz Otokara Keršovanija 2, Pazin (u sklopu Centra za socijalnu skrb) 
Radno vrijeme: usluge građanima utorkom i četvrtkom 16-20 h
Mob: 091 162 41 46
E-mail: savjetovalistepazin@gmail.com 
Web: www.pazin.hr/socijalna-skrb-zdravstvo/savjetovaliste-za-brak-i-obitelj-pazin 

Udruga Suncokret Pula

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Kreativne radionice, pomoć u učenju, podrška roditeljima, treća životna dob.
Adresa: Gajeva 3, Pula
Telefon: 052 505 344, 099 8211 711
E-mail: pula@suncokret.hr
Web: www.suncokret.hr 

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Okupljanje osoba s posebnim potrebama, organizacija koje rade s odraslim osobama s invaliditetom, pripadnika marginaliziranih skupina, nezaposlene te ostale zainteresirane građane / projekti s pripadnicima romske manjine.
Adresa: Ljudevita Gaja 3, Pula
Mob: 091 789 44 81
E-mail: merlin1@optinet.hr 
Web: www.merlinpula.hr 

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja
Dijagnostika i psihosocijalni tretman osoba s problemima mentalnog zdravlja; individualni i grupni psihosocijalni i psihoterapijski tretmani, obiteljske terapije te grupe samopomoći roditelja i članova obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Sv. Mihovila 2, Pula
Telefon: 052 217 501
E-mail: ovisnost@zzjziz.hr  mentalno.zdravlje@zzjziz.hr 
Web: www.zzjziz.hr 
Radno vrijeme: pon, sri i čet od 12–20 sati; uto i pet od 7–15 sati

Savjetovalište Poreč
Dom zdravlja
Adresa: M. Gioseffi 4, Poreč;  
Telefon: 052/426 457; 052/426 400
Radno vrijeme: uto 14-19 sati

Udruga Communitas

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Udruga Communitas osnovana je s ciljem osnaživanja obitelji i unapređenja kvalitete odrastanja, učenja i življenja djece i mladih, prevencije razvoja poremećaja ponašanja, povećanja znanja i kompetencija građana svih životnih dobi te okupljanja i povezivanja svih zainteresiranih za rad na unapređenju kvalitete života i očuvanja mentalnog zdravlja. Od 2018 bave se i Pomoći počiniteljima prekršaja kroz psihosocijalni i savjetodavni rad. 
Adresa: Školska 14, 52470 Umag
Telefon: +385 99 782 6127
E-mail: info@communitas.hr 
Web: https://www.communitas.hr/communitas.hr.html 
 

Karlovačka županija

Probacijski ured Gospić

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Ličko-senjske i Karlovačke županije 
Adresa: trg Alojzija Stepinca 3
Telefon: 053 652-337
Fax: 075 801-189
E-mail: iverija.filipovic@mpu.hr​ 

Centar za socijalnu skrb Karlovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: I. Meštrovića 10, Karlovac        
Telefon:  047 415 461 i 047 415 462
E-mail: css-karlovac@socskrb.hr , korisnik034@socskrb.hr 
Web: www.czss-karlovac.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati; rad sa strankama: 8-13 sati

Obiteljski centar – CZSS Karlovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Karlovac; obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Ivana Meštrovića 10, Karlovac
Telefon:  047 411 446 i 099 306 8526
E-mail: css-karlovac-oc@socskrb.hr 
Web: www.czss-karlovac.hr/obiteljski-centar-2/ 
Radno vrijeme: pon, sri, čet, pet 7-15 sati (pauza 11-11.30 sati), uto: 10-18 sati

Podružnica Vojnić

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, Vojnić
Telefon: 047 883 058 i 047 883 210
E-mail: podruznica.vojnic@gmail.com css-karlovac-vojnic@socskrb.hr 

Podružnica Ozalj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kurilovac 8, Ozalj
Telefon: 047 731 854 i 047 631 454
E-mail: css-karlovac-ozalj@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ul.137. brigade 3, Duga Resa
Telefon: 047 844 247 
E-mail: css_duga_resa@net.hr , korisnik019@socskrb.hr 
Web: www.czss-dugaresa.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati

Centar za socijalnu skrb Ogulin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vijenac Ive Marinkovića 1, Ogulin       
Telefon: 047 522 042
E-mail: korisnik056@socskrb.hr 
Web: www.czss-ogulin.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati; rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda, petak 8-12 sati 

Centar za socijalnu skrb Slunj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica braće Radić 1, Slunj   
Telefon: 047 777 107 
E-mail: korisnik079@socskrb.hr 
Web: www.czss-slunj.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati

Područni ured Karlovac

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Domobranska 19, 47000 Karlovac
Telefon: +385 47/60 64 00
Fax: 385 47/61 54 86
Email: HZZ.Karlovac@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.karlovac@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.ka@hzz.hr 

Korak – Ženska Grupa Karlovac

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Sklonište za žene žrtve nasilja, psihološko i pravno savjetovanje i odvjetničko zastupanje.

Adresa: Vlatka Mačeka 6/II, Karlovac
SOS telefon: 047 655 925
Telefon: 047 600 392
E-mail: podrska.korak@gmail.com
Web: www.grupakorak.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski pregled (nije potrebna uputnica).

Adresa: Trg hrvatskih branitelja  2/1, Karlovac
Telefon: psiholog 047 412 135; psihijatar 047 601 102
E-mail: prevencija.ovisnosti@zjzka.hr
Web: www.zjzka.hr/index.php/sluzba-za-prevenciju-ovisnosti 
Radno vrijeme: ponedjeljkom od 12–20 sati; utorak - petak od 7–15 sati 

Koprivničko-križevačka županija

Probacijski ured Bjelovar

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije
Adresa: Petra Zrinskog 13/III
Telefon: 043 241-143
Fax: 043 221- 759
E-mail: danijela.milcic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg Eugena Kumičića 2, Koprivnica   
Telefon:  048 642 247 i 048 642 248
Radno vrijeme: 7 – 15 sati
E-mail: korisnik037@socskrb.hrcss-koprivnica@socskrb.hr , info@czss-koprivnica.hr  
Web: www.czss-koprivnica.hr 

Obiteljski centar – CZSS Koprivnica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Koprivnica koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji
Adresa: Trg Eugena Kumičića 2/II, Koprivnica
Telefon:  048 642-247
E-mail: info@czss-koprivnica.hrsilvija.cavic@socskrb.hr 
Web adresa: www.czss-koprivnica.hr/default.aspx 

Centar za socijalnu skrb Križevci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Bana Josipa Jelačića 5, Križevci        
Telefon: 048 711 710 i 048 711 730 
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com.hr , korisnik041@socskrb.hr
Web: www.czss-krizevci.hr 
Radno vrijeme: 07.00 – 15.00 sati; rad sa strankama: uto, sri i pet od 8 – 12 sati

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ljudevita Gaja 6, Đurđevac      
Telefon: 048 812 103; 048 250 730
E-mail: korisnik023@socskrb.hr 
Web: www.czssdjurdjevac.hr 
Radno vrijeme: pon -pet 7 – 15 sati; rad sa strankama: pon, sri i čet od 8 – 13 sati

Centar za psihosocijalnu pomoć Koprivničko-križevačke županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Ulica hrvatske državnosti 7/1, Koprivnica
Telefon: 048 625 271
Radno vrijeme: pon i čet 15-19 sati

Udruga „Hera“ Križevci - „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Zaštita i promicanje ljudskih prava
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.

Adresa: I.Z.Dijankovečkog 5, Križevci
SOS telefon za žrtve nasilja: 048 711 077 (0-24h)
Savjetovalište: 048 271 335
E-mail: info@udruga-hera.info 
Web: www.udruga-hera.info, www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati: savjetovalište: pravno savjetovalište: srijedom: 15-17 sati, psihologinja i socijalna radnica: četvrtkom 10-12 i 17-19 sati

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr 
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Trg dr. Tomislava Bardeka 10/10, Koprivnica
Telefon: 048 655 160; fax: 048/655 102
E-mail: szjz@kc.t-com.hr  prevencija.ovisnosti@zzjz-kkz.hr 
Web: www.zzjz-kkz.hr 
Radno vrijeme: svaki radni dan od 7-15 sati

Krapinsko-zagorska županija

Područni ured Krapina

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Đalskog 4, 49 000 Krapina 
Telefon: +385 49/382-252
Fax: +385 49/37 32 95
E-mail: HZZ.Krapina@hzz.hr

 

Probacijski ured Zagreb II

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije
Adresa: Savska 41/XIII
Telefon: 01 6321-764
Fax: 01 6321-778
E-mail: vesna.zelic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Krapina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dragutina Domjanića bb, Krapina
Telefon: 049 371 847
E-mail: korisnik040@socskrb.hr
Web: www.czss-krapina.hr 

CZSS Krapina – Podružnica Obiteljski centar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dragutina Domjanića 5
Telefon:  049/371-319, 049/371-193, 099/2688-656, 099/389-1166
Email: obiteljskicentar-kzz@hi.t-com.hr 

CZSS Krapina – Podružnica Pregrada

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kostelgradska 5, Pregrada
Telefon: 049 376 029
E-mail: martina.novosel@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Donja Stubica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Starogradska 3, Donja Stubica
Telefon: 049 286 330
E-mail: korisnik014@socskrb.hr 
Web: www.czssdstubica.hr 

Centar za socijalnu skrb Zabok

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Matije Gupca 53, Zabok
Telefon: 049 221 346
E-mail: korisnik097@socskrb.hr 
Web: www.czss-zabok.hr 

CZSS Zabok – Podružnica Klanjec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg mira 11, Klanjec
Telefon: 049 550 031 i 049 502 651
E-mail: korisnik035@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: S. Radića 2, Zlatar Bistrica
Telefon: 049 461 805
E-mail: korisnik110@socskrb.hr 
Web: www.czss-zlatarbistrica.hr 

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Adresa: Trg Svete Jelene 6, Zabok
Telefon: 049 492 688
E-mail: zrtveisvjedoci@cesi.hr
Web: www.cesi.hr  www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: 8-16 sati

Centar za psihosocijalnu pomoć Krapinsko-zagorske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Frana Galovića 1c, Krapina
Telefon: 049 373 336
Radno vrijeme: pon, sri i pet 15-17 sati; uto i čet 15-18 sati

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Telefon: 049 639 281 (uto i čet od 12-18h) i  091/639-2810 (pon, sri i pet 9-15h)
E-mail: sos@cesi.hr
Pravno savjetovalište (za radna i socijalna prava):
Telefon: 01 2422 802 i 095 1997 038 (uto i čet od 13 do 16 sati)
E-mail: pravnosavjetovanje@cesi.hr 

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro
Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji (nije potrebna uputnica).

Adresa: Zivtov trg 3, Zabok
Telefon: 049 221 644, 091/123 2733, fax: 049/221 595
E-mail: prevencijakrapina@zzjzkzz.hr
Web: www.zzjzkzz.hr/centar_za_prevenciju.aspx 
Radno vrijeme: radnim danom od 7–15 sati; savjetovalište od 8-11 sati, po prethodnom dogovoru u popodnevnim satima

Terapijska zajednica za ovisnike o drogama i drugim opojnim sredstvima

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

prevencija ovisnosti od opojnih droga i drugih opojnih sredstava te alkohola i kocke. 
Adresa: Lukovčak 1a, 49225 Đurmanec
Telefon/fax: +385(0)49346100
E-mail: mojidani@mojidani.hr 
Web: http://www.mojidani.hr/ 

Međimurska županija

Probacijski ured Varaždin

PROBACIJSKI URED

Probacijski ured Varaždin nadležan za područje Varaždinske i Međimurske županije 
Adresa: Kukuljevićeva 14
Telefon: 042 302-909
Fax: 042 320-083
E-mail: vesna.sumiga@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Čakovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: J. Gotovca 9, Čakovec
Telefon: 040 391 920
E-mail: info@czss-ck.hr , korisnik010@socskrb.hr 
Web: www.czss-ck.hr 

CZSS Čakovec – Podružnica Mursko Središće

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće
Telefon: 040/543-610, 543-609, 543-721 i 543-695
E-mail: jelena.turk-deban@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Prelog

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kralja Zvonimira 9, Prelog
Telefon: 040 851-062
E-mail: korisnik135@socskrb.hr
Web: http://www.czss-prelog.hr/ 

Obiteljski Centar – CZSS Čakovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Čakovec - obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 22, Čakovec
Telefon: 040 391 920
E-mail: obiteljski@czss-ck.hr 
Web: www.czss-ck 

Sigurna kuća Čakovec

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Dom za žrtve obiteljskog nasilja - siguran smještaj (putem nadležnog CZSS).
Mobitel: 099 835 7335
E-mail: sigurna1kuca@gmail.com
Web: www.sigurnakuca-medjimurje.hr 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela&ldquo
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 i rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku.
Ured Varaždin
Adresa: Graberje 33, Varaždin
Telefon: 095/116-0066
E-mail: varazdin@pzs.hr
Web: www.pzs.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Zora – udruga za nenasilje i ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Promicanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina; podizanje svijesti o  nenasilju; suzbijanje obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.
Adresa: A.Schulteisa (ured br. 67. i 68), Čakovec
Telefon: 040 395 344
E-mail: zora@udrugazora.hr 
Web: www.udrugazora.hr 

ZEU "Prijatelji životinja i prirode" Čakovec

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Rad s počiniteljima kaznenih djela u aktivnostima društveno korisnog rada u skloništu za životinje u Čakovcu
Adresa: Carinarski odv., 40000, Čakovec, Hrvatska
Telefon: +385 91 898 8004
E-mail:  info@prijatelji-zivotinja.org 
Web: https://www.prijatelji-zivotinja.org/ 

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr 
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito saniranje mentalnih problema; savjetovanje kroz individualni rad, obiteljsko savjetovanje, psihoterapijski postupci, provođenje posebnih programa za rizičnu populaciju; savjetodavni rad i podrška obiteljima oboljelih osoba (nije potrebna uputnica).

Adresa: I. G. Kovačića 1E, Čakovec
Telefon: 040 314 400, 040 314 401 – psiholog, 040 386 833 liječnik
E-mail: berta.bacinger-klobucaric@zzjz-ck.hr  diana.djuric-uvodic@zzjz-ck.hr 
Web: www.zzjz-ck.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 7-15, utorkom i srijedom 12-20 sat

Društvo Crvenog križa Međimurske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Kralja Tomislava 29, 40 000
Telefon: 040 395 248
Fax: 040 395 248
E-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr
Web: www.crveni-kriz-cakovec.hr

Ličko-senjska županija

Probacijski ured Gospić

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Ličko-senjske i Karlovačke županije 
Adresa: trg Alojzija Stepinca 3
Telefon: 053 652-337
Fax: 075 801-189
E-mail: iverija.filipovic@mpu.hr​ 

Centar za socijalnu skrb Gospić

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vile Velebita 6, 53 000 Gospić           
Telefon: 053 741 110
E-mail: cssgospic@gmail.com , korisnik026@socskrb.hr 
Web: https://czss-gospic.hr/ 

Obiteljski centar – CZSS Gospić

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Gospić koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji
Adresa: J. Orlovića 2, Senj
Telefon: 053 882 122
E-mail: css-gospic-oc@socskrb.hr 

CZSS Gospić – Podružnica Korenica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Josipa Jovića 16, Korenica
Telefon: 053 776 441
E-mail: milja.godec@socskrb.hr 
Web: www.czss-gospic.hr 

Centar za socijalnu skrb Senj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: V. Novaka 4, Senj          
Telefon:  053 882 929 i 053 882 930
 E-mail: czss.senj@hi.t-com.hr , korisnik074@socskrb.hr 
 Web: www.czss-senj.hr 

CZSS Senj - Podružnica Otočac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 4, Otočac      
Telefon:  053 773 022
E-mail: martina.katalinic@socskrb.hr 

Korak - Ženska Grupa Karlovac

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Sklonište za žene žrtve nasilja, psihološko i pravno savjetovanje i odvjetničko zastupanje.
Adresa: Vlatka Mačeka 6/II, Karlovac
SOS telefon: 047 655 925
Telefon: 047 600 392
E-mail: podrska.korak@gmail.com 
Web: www.grupakorak.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com  

Centar za psihosocijalnu pomoć Ličko-Senjske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatna pravna, socijalna ili psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji, stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Kaniška 10, Gospić
Telefon: 053 575 377
Radno vrijeme: pon-sri 17-19 sati

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske - županije Služba za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince, djecu i obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Senjskih žrtava 2, Gospić
Telefon: 091/604 1315, 053/ 575 593; 053/ 573 804, 095 7574 464
E-mail: prevencija@zzjzlsz.hr
Web: http://www.zzjzkzz.hr/centar_za_prevenciju.aspx 
Radno vrijeme: pon-pet 7-15 sati

Savjetovalište u Gospiću

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Radno vrijeme: ponedjeljkom od 12-20 sati i petkom od 7-15 sati

Savjetovalište Senj i Novalja

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Radno vrijeme: svaka druga srijeda od 9-12 sati

Savjetovalište Otočac i Korenica

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Radno vrijeme: svaki drugi utorak od 9-12 sati

Regionalni centar za psihotraumu Rijeka, pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć odraslim osobama i stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.
Adresa: Cambierieva 15, Rijeka
Telefon: 051 658 339
E-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
Web: www.kbc-rijeka.hr/klinika-za-psihijatriju/ 
Radno vrijeme 8-16 sati

Osječko-baranjska županija

Probacijski ured Osijek

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Osječko-baranjske županije 

Adresa: Svilajska 35
Telefon: 031 378-977
Fax: 031 379-098
E-mail: marija.kosovictubic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Osijek

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ivana Gundulića 22, 31000 Osijek
Telefon: 031/212-400
Fax: 031/212-832
E-mail: korisnik060@socskrb.hr 
Web: http://czss-osijek.hr/ 

Obiteljski centar – CZSS Osijek

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Lorenza Jagera 12, 31 000 Osijek
Telefon: 031/554-360
Fax: 031/554-367
E-mail: korisnik060@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa:  Kralja Tomislava 37,  31300 Beli Manastir
E-mail: czssbm@email.t-com.hr , korisnik001@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Đakovo

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Petra Preradovića 2a, 31400 Đakovo
Telefon: 031/813-331
Fax: 031/813-278
E-mail: czss.djakovo@os.htnet.hrkorisnik022@socskrb.hr 
Web: https://www.czss-djakovo.hr/kontakti.html 

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vukovarska 7, 31 540 Donji Miholjac
Telefon: 031/631-525
Fax: 031/632-705
E-mail: czss.dm@os.t-com.hr , korisnik016@socskrb.hr 
Web: https://www.czss-donjimiholjac.hr/kontakt/ 

Centar za socijalnu skrb Našice

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica Antuna Mihanovića 3, 31500 Našice
Telefon: 031/613-411, 617-191 i 617-589
Fax: 031/614-067
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb.nasice@os.t-com.hr , korisnik050@socskrb.hr , czssnasice@gmail.com 
Web: http://www.czss-nasice.hr/kontakt/ 

Centar za socijalnu skrb Valpovo

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Matije Gupca 11, 31 550 Valpovo
Telefon: 031/651-920
Telefon/fax: 031/650-625
E-mail: czssvalpovo@gmail.com , korisnik085@socskrb.hr 
Web: http://www.czssvalpovo.hr/kontakt/ 

Centar za pružanje usluga u Zajednici „Klasje“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Ružina 32, 31 000 Osijek
Telefon:  031 372 877
E-mail: klasjeos@gmail.com 
Web: http://klasje.hr/kontakt/ 

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Zaštita prava djece i mladih te pružanje stručne pomoći i podrške kroz informiranje, edukaciju, savjetovanje te senzibilizaciju javnosti za probleme djece i mladih.
Adresa: J.J. Strossmayera 1/I, 31000 Osijek
Telefon: 031 272 943, 031 272 953 
E-mail: info@cnzd.org 
Web: http://cnzd.org/o-nama 

Referentni centar za pružanje podrške Osijek – u okviru Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

osigurati psihosocijalnu podršku, informirati žrtvu ili građanina o svojim pravima,
osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje,
uputiti korisnika u druge institucije relevantne za njegov problem.
Telefon: 31/779 419
E-mail: rfc.osijek@gmail.com 

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

E-mail: skloniste.osijek@gmail.com 
Web: http://www.skloniste-osijek.com/kontaktiraj-skloniste-2/ 

Izvor - ženska udruga

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć i psihosocijalna podrška žrtvama nasilja u obitelji i žrtvama mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.
SOS linija za žrtve nasilja: 0800 200 151 (radnim danom od 9 - 15 sati)
Telefon: 031 290 433
Pravno savjetovalište:
Ured Tenja, Vlatka Mačeka 20 (pon - čet 9-13 sati)
Ured Osijek, Prostor UGSO, pothodnik (sri od 9 do 15 sati)
Ured Klisa, Vukovarska 48 (uto 08– 10 sati)
Ured Sarvaš, Osječka 64 (uto 10:30 – 12:30 sati)
E-mail: zenska.udruga.izvor@gmail.com 
Web: www.zenska-udruga-izvor.hr  

Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko – osječke Nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Strossmayerova 58, 31 000 Osijek
Telefon: 031/253 917 031/253 916
Fax: 031/253 935
E-mail: savjetovaliste-os@djos.hr 
Web: http://djos.hr/savjetovalista/  

Udruga socijalno marginaliziranih MAGNI

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Udruga za promicanje prava i pružanje podrške djeci čiji su roditelji u zatvoru, pripadnicima nacionalnih manjina i socijalno marginaliziranim skupinama.
Adresa: Zrinske gore 19, Osijek
Telefon: 095 835 5547
E-mail: magni.osijek@gmail.com 

Udruga za borbu protiv ovisnosti “NE – OVISNOST”

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Udruga djeluje kroz:
Savjetovalište u Osijeku
Adresa: Europske avenije 8/I
Telefon: + 385  31 271 471
E-mail: info@ne-ovisnost.hr ; ne-ovisnost@net.hr 

Terapijsku zajednicu  u Vrbici (rehabilitacija ovisnika)
Adresa: Kešinačka 80, Vrbica, 32 284 Stari Mikanovci
Telefon:  +385 31 869 220
E-mail: tzvrbica@ne-ovisnost.hr 

Stambenu zajednicu u Osijeku (uključivanje rehabilitiranih ovisnika u društvo)
Adresa: Europske avenije 8/I
Telefon: +385 31 271 471
E-mail: info@ne-ovisnost.hr ne-ovisnost@net.hr 

Socijalna zadruga „Neos“ 
Adresa: Osijek, Europske avenije 8/I
Mob: +385 99 44 68 201
Web: https://ne-ovisnost.hr/kontakt/ 

Centar za psihosocijalnu pomoć Osječko-baranjske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Bartula Kašića 2a, Osijek
Telefon: 031 208 225, 031 293 382, 031 291 258

Društvo za psihološku pomoć Sunce

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetovalište za psihološku pomoć – savjetovanje putem telefona ili osobnim dolaskom uz prethodnu najavu.
Adresa: A. Waldingera 11, Osijek
Telefon: 031 368 888
E-mail: sunce@os.t-com.hr 
Web: www.dppsunce.hr

Regionalni centar za psihotraumu Osijek, pri Kliničkom bolničkom centru Osijek

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Zavod za psihološku medicinu – Regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
Adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
Telefon: 031 211 752

Požeško-slavonska županija

Probacijski ured Požega

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije 
Adresa: Županijska 11
Telefon: 034 312-212
Fax: 034 271-988
E-mail: domagoj.petrovic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Požega

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa:  Filipa Potrebice 2, 34 000 Požega      
Telefon: 034 273 807 
E-mail: czsspozega@czzs-pozega.hr korisnik077@socskrb.hr 
Web: www.czss-pozega.hr

Centar za socijalnu skrb Pakrac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa:  Petra Preradovića 1, 34 550 Pakrac   
Telefon: 034 411 546
E-mail: korisnik064@socskrb.hr 
Web: https://www.czss-pakrac.hr/ 

Obiteljski centar – CZSS Požega

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Požega koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Matije Gupca 6, 34 000 Požega
Telefon: 034 276 162, 034 276-165
E–mail: obiteljskicentarpz@gmail.com 
Web: www.czss-pozega.hr 

Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ - Pakrac

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Požeško-slavonskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Adresa  Braće Radić 13, Pakrac (drugi kat, soba broj 15)
Telefon: 034 411 780 i 098 161 7623
E-mail: delfin.zamir@gmail.com  
Web: www.delfin-pakrac.com , www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati   

Centar za psihosocijalnu pomoć Požeško-slavonske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Stjepana Radića 3, Požega
Telefon: 034 276 152
Radno vrijeme: pon-pet 9-15 sati
Pakrac, Dom hrvatskih branitelja: ponedjeljak  16-18 sati                           
Lipik, Prostorije HVIDR-e, M. Terezije 7: petak 16-18 sati

Regionalni centar za psihotraumu Osijek, pri Kliničkom bolničkom centru Osijek

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Zavod za psihološku medicinu – Regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
Telefon: 031 211 752
Web: www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu/ 

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Županijska 9, Požega
Telefon: psiholog 034 311 578; 034 311 592
E-mail: prevencija.ovisnosti@zjz-pozega.hr 
web: http://www.zzjzosijek.hr/index.php?page=centar-za-zdravstvenu-zastitu-mentalnog-zdravlja-prevenciju-i-izvanbolnicko-lijecenje-bolesti-ovisnosti 
radno vrijeme: pon i čet od 12–20 sati; uto, sri i pet 7–15 sati

Primorsko-goranska županija

Probacijski ured Rijeka

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Primorsko-goranske županije 
Adresa: Erazma Barčića 5
Telefon: 051 327-349
Fax: 051 327-347
E-mail: tatjana.smolic-rocak@mpu.hr 

CZSS Rijeka – Podružnica Vrbovsko

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dobra 6, Vrbovsko        
Telefon:  051 440 434, 051 440 433, 051 440 432
E-mail: petra.dzankic@socskrb.hr 

CZSS Rijeka – Podružnica Čabar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg K. Tomislava 9, Čabar       
Telefon: 051 821 084
E-mail: jbaran@socskrb.hr 

CZSS Rijeka – Podružnica Delnice

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg 138. brigade hrv. vojske 4, Delnice         
Telefon: 051 440 488 i 051 440 486
E-mail: silvana.cindric@socskrb.hr , silvana.cindric@css-ri.hr 

Obiteljski centar – CZSS Rijeka

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Rijeka koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa:  Franje Čandeka 23 B, Rijeka
Telefon: 051 338 526 (pon-pet 8-16 sati)
E-mail: oc-pgz@oc-pgz.hr 
Web: www.css-ri.hr/obiteljski-centar-pgz 

Centar za socijalnu skrb Cres – Lošinj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, Mali Lošinj 
Telefon: 051 231 076
E-mail: socijalna.skrb@ri.t-com.hr , korisnik048@socskrb.hr 

Ured na Cresu:
Adresa: Creskog statuta 15, Cres
Telefon: 051 571 527
Radno vrijeme: (ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom 7-15 h, sa strankama od 8-11,30 )

Centar za socijalnu skrb Crikvenica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Gorica-Braće Cvetić 2, Crikvenica      
Telefon: 051 784 270
E-mail: korisnik008@socskrb.hr 

CZSS Crikvenica – Podružnica Rab

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Palit 143/a, Rab   
Telefon: 051 724 130, 051/725 943
E-mail: martina.maskarin@socskrb.hr 

 

Centar za socijalnu skrb Krk

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vršanska 21a, Krk    
Telefon: 051 880 700
E-mail: korisnik042@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Opatija

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Stubište Baredine 10/I, Opatija           
Telefon: 051 703 057 i 051 703 058
E-mail: czss.opatija@ri.t-com.hr , korisnik058@socskrb.hr 
Web: www.udu-pgz.hr/besplatna.htm 

Centar za psihosocijalnu pomoć Primorsko-goranske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Braće Monjac 5, Rijeka
Telefon: 051 261 656
Radno vrijeme: srijeda i petak  16-18 sati

Centar za participaciju žena u društvenom životu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar za pravno savjetovanje žena žrtava obiteljskog nasilja (telefonom i osobno uz prethodnu najavu); pravna, psihosocijalna pomoć, pomoć žrtvama seksualnog nasilja.

Adresa: Šetalište Joakima Rakovca 33, (Hrvatska čitaonica Trsat), Rijeka
Telefon: 051 315 020 (pon – pet 8-16 i prema potrebi)
SOS telefon: 095 315 0200 (0-24 sata) (krizno savjetovanje, besplatna pravna pomoć)
E-mail: centar-zena@hi.t-com.hr
Web: www.stopnasiljunadzenama.blog.hr 

Franjevački svjetovni red - mjesno bratstvo Trsat

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Prihvatilište za beskućnike ''Ruže sv. Franje'' 
Psihološko savjetovalište, radno-okupaciona terapija, kreativne radionice, samo za korisnike prihvatilišta (korisnici prihvatilišta ne mogu biti ovisnici o različitim vrstama droga, te ovisnici o alkoholu)

Adresa: Baštijanova 25a, 51 000 Rijeka  
Telefon/fax: 051 512 131
Mob: 099 454 6920
E-mail: prihvatiliste.ofstrsat@gmail.com 
Web: www.beskucnici-rijeka.org 

Gradsko društvo crvenog križa Rijeka

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa  Trg republike hrvatske 2/II, pp 62, Rijeka
Telefon: 051 333 699 (pon-pet  8-16 sati)
E-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com     
Web: www.ck-rijeka.hr 

Gradsko društvo crvenog križa Rab

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište za obitelj, djecu i mladež (u Domu zdravlja Rab)
Adresa: A. Ugalije 3, Rab
Telefon: 051 724 264
E-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.rab@ri.t-com.hr 

Centar za zdravo odrastanje – idem i ja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć u rješavanju problema vezanih za ženska ljudska prava u društvu. Psihoedukativne radionice, pomoć u učenju, individualni edukacijsko-rehabilitacijski rad.
Adresa:  Lošinjskih brodograditelja 33, Mali Lošinj
Telefon: 051 233 295
E-mail: centar@zdravo.hr , idem@softhome.net 
Web: www.zdravo.hr 
Radno vrijeme: 9-19 sati

SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške odraslim žrtvama svih oblika nasilja  uključujući i seksualno nasilje; besplatna pravna pomoć; edukacija, prevencija.
Adresa: Verdieva 11, Rijeka
Telefon: 051 211 888
E-mail adresa za korisnike: pomoc@sos-rijeka.org 
službeni e-mail: centar@sos-rijeka.org 
Web: www.sos-rijeka.org 
radno vrijeme SOS linije: svaki radni dan od 10-16 sati - volonterska linija pomoći (emocionalna podrška osobama u kriznim situacijama) pon i sri 17-19 sati

OAZA – udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Prihvatilište za beskućnike, programi zaštite beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevencija socijalne izolacije i rizičnih ponašanja.
Adresa: Krešimirova 12, Rijeka
Telefon: 051 337 400, 051 327 362 (prihvatilište 0-24 sata)
Mob: 091 26 96 792
E-mail: info@udrugaoaza.hr 
Web: www.udrugaoaza.hr 
Radno vrijeme ureda: pon-pet  9-17 sati

Psihološko savjetovalište za djecu, mladež i obitelj općine Matulji

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

(psihološko preventivno savjetovanje, psihološke radionice osnaživanja i smanjenja stresa)
Adresa: Trg M.Tita 11, Matulji
Telefon: 051 274 114
Mob: 091 570 56 66  (psiholog)
Radno vrijeme: pon i sri 17-19h (naručivanje po potrebi)

Regionalni centar za psihotraumu Rijeka, pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Psihijatrijska i psihološka pomoć odraslim osobama i stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Primorsko - goranske, Istarske i Ličko – senjske županije.
Adresa: Cambierieva 15, Rijeka
Telefon: 051 658 339
E-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr 
Web: http://kbc-rijeka.hr/klinika-za-psihijatriju/ 
Radno vrijeme: 8-16 sati

Socijalna samoposluga „Kruh Sv. Elizabete“ - Franjevački Svjetovni Red Gospa Lurdska

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć u hrani, odjeći, obući i kućanskim potrepštinama ljudima u potrebi
Adresa: Brajda 7, Rijeka (hrana)
Adresa: Žabica 4, Rijeka (odjeća, obuća)
Telefon:  097 63 63 946
E-mail: socijalna.samoposluga@gmail.com 

Sveučilišni Savjetovališni Centar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa:  Radmile Matejčić 3, Rijeka
Psihološko savjetovalište  telefon: 051 265 841, 051 265 842
Ured za studente s invaliditetom  telefon: 051 265 844
E-mail: ssc@ssc.uniri.hr 
Web: https://www.ssc.uniri.hr/hr/psiholosko-savjetovaliste.html   
Radno vrijeme: 8,30-16,30

Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja; savjetovalište.  
Adresa:  Osječka 84a, Rijeka
SOS telefon: 098 852 633 (0-24h)
Telefon Doma: 051 672 607 i 051 678 137
Telefon Savjetovališta: 051 211 146
E-mail: ravnatelj@sv-ana.com
Web: www.sv-ana.com 

TIĆ – Dječji Dom – Javna Ustanova Socijalne Skrbi

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Javna ustanova socijalne skrbi. Savjetovalište – besplatni stručni tretman djece žrtava  zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog, fizičkog) i zanemarivanja.
Adresa:  Beli Kamik 11, Rijeka
Telefon: 051 215 670
E-mail: tic@tic-za-djecu.hr
Web: www.tic-za-djecu.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 19 sati

U.Z.O.R. – Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji; rad s kazneno prijavljenim mladima.         
Adresa: Blaža Polića 2/1, Rijeka
Telefon: 051 321 130
SOS linija (sklonište i savjetovalište): 0800 333 883 / mob. 099 502 7553
E-mail: sklonište@udruga-uzor-rijeka.hr ; uzor@udruga-uzor-rijeka.hr 
Web: www.udruga-uzor-rijeka.hr 

Lezbijska organizacija Rijeka „Lori“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Edukacija, pružanje podrške i osnaživanje LGBTIQ zajednice.
Besplatna individualna i grupna psihoterapija/savjetovanje, podrška po pitanju rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr.

Adresa: Janeza Trdine 7/IV, Rijeka
Telefon: 051 212 186  savjetovalište: 091 493 4133
E-mail: loricure@yahoo.com  savjetovalište:lori.savjetovaliste@yahoo.com
Web: www.lori.hr 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji. Psihološko savjetovalište za učenike i studente – psihodijagnostika, psihoterapija, individualni, obiteljski i grupni tretman (nije potrebna uputnica).

Telefon psihijatrijska ambulanta: 051 327 160;  psihološko savjetovalište 051 335 920
Adresa: Kalvarija 8, Rijeka
E-mail: centar.za.ovisnosti@zzjzpgz.hr
Web: www.zzjzpgz.hr/index.php?show=psiholosko 
Radno vrijeme: radnim danom (rad u dvije smjene) 8-19:30 sati
 
Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja
Adresa: Firello la Guardia 23, Rijeka - (potrebna prethodna najava)
Telefon: 051 321 551; 051 335 920;
E-mail: darko.rovis@zzjzpgz.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-20 sati

Savjetovalište Krk

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Ksenija Petrović Ljubotina
Telefon: 051 335-920

Savjetovalište Lošinj

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Kristina Božić, psiholog
Sanja Ćosić, psiholog
Telefon: 051 335 920

Savjetovalište Cres

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Andrea Mataija Redžović, psiholog
Telefon: 051 335 920

Savjetovalište Delnice

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Daina Udovicich Corelli, psiholog
Telefon: 051 335 920

TERRA – Udruga koja se bavi problematikom uzimanja droga i edukacijama

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetovanje i tretman ovisnika o heroinu, prevencija razvoja ovisnosti, edukacije.
Adresa: Uski prolaz 11, Rijeka; adresa savjetovališta: Krešimirova 12, Rijeka
SOS telefon: 098 368 7355
Telefon: 051 337 400 i 051 323 715
E-mail: info@udrugaterra.hr 
Web: www.udrugaterra.hr 
Radno vrijeme savjetovališta: pon,sri i pet 9-16h, uto i čet 13-20h

Udruga Vida

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Liječenje, tretman, resocijalizacija ovisnika, potpora deinstitucionalizaciji i razvoju socijalnih usluga u zajednici, razvoj programa društvenog poduzetništva   
Adresa: Slogin kula 12, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/371-089
Fax: 051/371-089
Mob: 098/1902-104
E-mail: info@droga-online.com.hr 
E-mail za volontere: udrugavida.rijeka@gmail.com 
Radno vrijeme: radnim danom  08:00-16:00
Web: http://www.droga-online.com.hr 

Sisačko-moslavačka županija

Probacijski ured Sisak

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Sisačko-moslavačke županije
voditelj Ureda: Saša Borić
Adresa: Ulica lipa 11
Telefon: 044 547-074
Fax: 044 547-033
E-mail: sasa.boric@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Sisak

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ivana Meštrovića 21, Sisak
Telefon: 044 515 700
Web: www.czss-sisak.hr 
E-mail: korisnik076@mdomsp.hr 

Obiteljski centar – CZSS Sisak

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ivana Meštrovića 20, Sisak
E-mail: franjo.saban@socskrb.hr 
Web: https://www.czss-sisak.hr/web/index.php/ustrojstvo/obiteljski-centar#kontakt 

Centar za socijalnu skrb Glina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina
Telefon: 044 811 660
E-mail: czss.glina@gmail.com , czssglina@net.hr , korisnik025@socskrb.hr 
Web: www.czss-glina.hr 

CZSS Glina – Podružnica Topusko

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg bana J. Jelačića 14, Topusko
Telefon: 044 885 043
E-mail: czss.topusko@gmail.commirjana.cekovic@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica
Telefon: 044 851 185
E-mail: korisnik039@socskrb.hr 
Web: www.czsshk.hr 

CZSS Hrvatska Kostajnica – Podružnica Dvor

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Antuna i Stjepana Radića 25, Dvor
Telefon: 044 871 130
E-mail: korisnik021@socskrb.hr 
Web: www.czsshk.hr/page/podruznica-dvor 

Centar za socijalnu skrb Kutina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Stjepana Radića 7a, Kutina
Telefon: 044 683 603 i  044 683 591
E-mail: info@czss-kutina.hrkorisnik043@socskrb.hr 
Web: www.czss-kutina.hr 

Centar za socijalnu skrb Novska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Tina Ujevića 1a, Novska
Telefon: 044 600 672
E-mail: czss.novska@hi.t-com.hr , korisnik054@socskrb.hr 
Web: www.czssn.hr 

Centar za socijalnu skrb Petrinja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica Artura Turkulina 35, Petrinja
Telefon: 044 815 272, 044/815-448
E-mail: centar@czss-petrinja.hr , korisnik066@socskrb.hr 
Web: www.czss-petrinja.hr 

Projekt građanskih prava Sisak

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pružanje pomoći građanima u zaštiti njihovih ljudskih i građanskih prava, pružanje besplatnih pravnih savjeta i relevantnih informacija, zaštita manjina, poticanje međuetničke i međureligijske suradnje;
Adresa: Stjepana i Antuna Radića 6/5, Sisak (područni uredi: Hrvatska Kostajnica,  Dvor, Krnjak, Vrginmost, Glina, Topusko, Vojnić)
Telefon: 044 571 752
Besplatni pravni telefon: 0800 200 098
E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr 
Web: www.crpsisak.hr 
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8-16, rad sa strankama: od 9-13, četvrtkom: primanje stranaka sa odvjetnikom: 14-18h

IKS - udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Udruga za razvoj civilnog društva, socijalno poduzetništvo i zapošljavanje, volonterski rad, građanski centar za pomoć marginaliziranim ili osjetljivim društvenim skupinama.
Adresa: Turkulinova 9, Petrinja
Telefon: 044 814 562
E-mail: iks@udrugaiks.hr , evs@udrugaiks.hr , volonteri@udrugaiks.hr 
Radno vrijeme: pon-pet 8-16 sati
Web: www.udrugaiks.hr 

Centar za žene Adela

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pravna i psihosocijalna pomoć žrtvama obiteljskog nasilja; sigurna kuća i savjetovalište; SOS telefon.
Adresa: S.S. Kranjčevića 6, Sisak
SOS telefon: 044 888 888 (0-24h)
E-mail: centar.za.zene.adela@sk.t-com.hr
Web: www.centar-adela.org 

Centar za psihosocijalnu pomoć Sisačko-moslavačke županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Kralja Tomislava 5, Sisak
Telefon: 044 543 033
Radno vrijeme: pon-pet 16-19 sati

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).

Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju  
radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; Zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Ulica kralja Tomislava 1, Sisak
Telefon: 044 567 16; fax: 044 567 161
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Web: https://www.zzjz-sk.hr/odsjek-za-mentalno-zdravlje-prevenciju-i-izvanbolnicko-lijecenje-ovisnosti  
Radno vrijeme: pon i sri 12-20 sati; uto, čet i pet 7-15 sati

Odsjek djeluje na sljedećim adresama:
Adresa: Sisak, Ulica kralja Tomislava 1
Telefon: 044 567 161
Mobitel: 098 587 235
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Radno vrijeme: pon do sri od 7-20 sati; čet i pet od 7 do 15 sati
Adresa: Kutina, Antuna Gustava Matoša 44
Telefon: 044 630 171
Mobitel: 098587 235
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Radno vrijeme: utorak od 10-16 sati
Adresa: Novska, Zagrebačka 6
Mobitel: 098 587 235
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Radno vrijeme: četvrtak od 10-16 sati 

Šibensko-kninska županija

Probacijski ured Zadar

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Zadarske i Šibensko-kninske županije 
Adresa: Jakše Čedomila Čuke 3
Telefon: 023 251-415
Fax: 023 251-409
E-mail: josipa.jermen@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Šibenik

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Petra Grubišića 3, Šibenik       
Telefon: 022 201 222 
E-mail: czss@si.t-com.hr , korisnik081@socskrb.hr 
Web: https://czss-sibenik.hr/ 

Obiteljski centar – CZSS Šibenik

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Šibenik koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Prvićka 2, Šibenik
Telefon:  022 200 280
Fax: 022 200 405
E-mail: ocsibenik@si.t-com.hr 

Centar za socijalnu skrb Knin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: G. Šuška 4, Knin            
Telefon: 022 664 480   
E-mail: korisnik036@socskrb.hr 
Web: www.czss-knin.hr 

Centar za socijalnu skrb Drniš

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kardinala A. Stepinca 4, Drniš            
Telefon: 022 886 042
E-mail: czss.drnis@centadrnis.tcloud.hrkorisnik017@socskrb.hr 
Web: www.czss-drnis.hr 

Caritas Biskupije Šibenik

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Caritas Biskupije Šibenik pruža različite usluge: pučka kuhinja i pomoć u hrani, prenoćište za beskućnike, sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, savjetovanje i podrška za različite ranjive skupine s naglaskom na osobe i obitelji u riziku od siromaštva.   
Adresa: Težačka 106, Šibenik
Telefon: 022 216 447
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.htnet.hr 
Web: https://www.caritas.hr/lokacije/caritas-sibenske-biskupije/ 

Centar za psihosocijalnu pomoć Šibensko-kninske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Trg A.Hebranga 2, Šibenik
Telefon: 022 218 997
Radno vrijeme: pon, sri i čet 16-18 sati

Udruga Zvonimir

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Šibensko-kninskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Adresa: Domagojeva 12, Knin
Telefon: 022/662-554, 091/2015-125
E-mail: zvonimir@zvonimir.hr 
Web: www.zvonimir.hr www.mrezapodrskeisuradnje.com  
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati

Regionalni centar za psihotraumu Split, pri Kliničkom bolničkom centru Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Splitsko  - dalmatinske,  Dubrovačko – neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Adresa: Šoltanska 1, Split
Telefon: 021 557 507
Web: https://www.kbsplit.hr/ustrojstvene-jedinice/klinike/klinika-za-psihijatriju
Radno vrijeme: pon – pet od 7,30 – 15,30 sati

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije - Služba za prevenciju ovisnosti

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica, potrebna prethodna najava).

Adresa: Prilaz tvornici 39, Šibenik
Telefon: 022 215 097;  psiholog 022 219 774;  fax: 022 215 097
E-mail: ovisnosti.sibenik@email.t-com.hr 
Web: https://www.zzjz-sibenik.hr/ 
radno vrijeme: ponedjeljak 13-21 sati; od utorka do petka 7-15 sati

Udruga Ardura

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Udruga sa višegodišnjim iskustvom kroz psihosocijalni, preventivni i tretmanski rad doprinosi razvoju svakog pojedinca te kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

Adresa: Prilaz tvornici 41 (Narančasta zgrada – Banj), Trg Andrije Hebranga 13, Šibenik
Telefon: +385 95 888 4954, +385 97 708 7490
E-mail: udruga.ardura@gmail.com 
Web: https://udruga-ardura.hr/

Splitsko-dalmatinska županija

Probacijski ured Split

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Splitsko-dalmatinske županije 
Adresa: Klovićeva 16a
Telefon: 021 372-005
Fax: 021 370-001
E-mail: jadranka.caljkusic@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Split

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Gundulićeva 25, Split
Telefon: 021 350 600
E-mail: czss-split@czss-split.hr , korisnik126@socskrb.hr 
Web: www.czss-split.hr  
Prijem stranaka: pon, čet, pet od 7,30 do 11 sati; uto od 7,30 do 11 i od 12 do 14 sati

Obiteljski centar – CZSS Split

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Split koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji; obiteljska medijacija i partnersko savjetovanje.
Adresa: Trg Franje Tuđmana 3, Split
Telefon:  021 384 364, 021 315 388 i 021 355 078
E-mail: savjet@obiteljskicentar-sdz.hr 
Web: www.czss-split.hr/obiteljskicentar  
Radno vrijeme: od pon do čet od 8 – 17 sati; petkom od 8 – 16 sati

Podružnica Vis

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg 30. svibnja 92 br. 2, Vis
E-mail: ured.vis@gmail.com 
Telefon:  021 711 875 i 021 711 998
Radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
Radno vrijeme sa strankama: od 7 – 15 sati

Podružnica Hvar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Fabrika 35, Hvar
E-mail: podruznica.hvar@gmail.com 
Telefon: 021 743 015
Radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati

Podružnica Solin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica kralja Zvonimira 117a, Solin
Telefon: 021 399 700;  021 399 701; 021 399 702
E-mail: ivanka.ujevic@socskrb.hr 

Podružnica Kaštela

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Fuležina 1, Kaštel Stari
Telefon: 021 230 944
E-mail: czss.split.podr.kastela@st.t-com.hr 

Centar za socijalnu skrb Imotski

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Bruna Bušića 6, Imotski
Telefon:  021 841 421; 021 670 538; 091 2100 221
E-mail: kontakt@czss-imotski.hr  korisnik030@socskrb.hr 
Web: www.czss-imotski.hr
Radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
Rad sa strankama (svaki radni dan osim četvrtka): od 8 – 13 sati

Centar za socijalnu skrb Makarska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: PTC “Sv. Nikola”, Ulica kipara Meštrovića 2a, Makarska
Telefon: 021 611 544
E-mail: czss-makarska@st.t-com.hr korisnik047@socskrb.hr 
Web: www.czss-makarska.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto i pet od 8 – 12 sati; četvrtkom od 10 – 14 sati

Podružnica Vrgorac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ul. A.G.Matoša 1, Vrgorac
Telefon:  021 674 077 i 021 674 343
E-mail: korisnik093@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto i pet od 8 – 12 sati; četvrtkom od 10 – 14 sat

Centar za socijalnu skrb Omiš

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Četvrt Ribnjak bb, Omiš
Telefon: 021 864 470 i 021 864 420
E-mail: info@czss-omis.hr korisnik057@socskrb.hr 
Web: www.czss-omis.hr
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Prijem stranaka: pon, uto, čet od 8 do 11 sati; srijeda 8 do 11 i od 12 do 14 sati

Centar za socijalnu skrb Sinj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Žankova glavica 2, Sinj
Telefon: 021 821 446
E-mail: korisnik075@socskrb.hr 
Web: www.czss-sinj.hr
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Prijem stranaka: pon, uto, sri od 7 do 12 sati, čet od 7,30 do 13,30 sati

Centar za socijalnu skrb Brač – Supetar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: M. Vodanovića 18, Supetar
Telefon: 021 631 314 i  021 631 031
E-mail: korisnik005@socskrb.hr 
Web: www.czss-brac-supetar.hr 
Radno vrijeme: od 07,00 – 15, 00 sati
Prijem stranaka: pon, uto, čet, pet od 8 do 11,30 sati

Centar za socijalnu skrb Trogir

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Hrvatskih mučenika 6, Trogir
Telefon: 021 881 988 i 021 881 080
E-mail: korisnik083@socskrb.hr 
Web: www.czss-trogir.hr  
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Prijem stranaka: pon, čet, pet od 8 do 11 sati; uto od 8 do 11 sati i 12 do 14 sati

Bijeli Krug Hrvatske – udruga za pomoć žrtvama

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Psihosocijalna podrška, pravno savjetovanje, praktična pomoć žrtvama; organiziranje grupe podrške ženama žrtvama nasilja.
Adresa: Ljudevita Posavskog 14, Split
Besplatna SOS linija: 0800 63 29 (radnim danom od 07 do 15 sati)
Telefon: 021 783 449
E-mail: bijeli.krug@gmail.com 
Web: www.bijelikrug-hrvatske.hr 

Caritas Nadbiskupije Split – Sklonište za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Smještaj žene i djece žrtava obiteljskog nasilja putem CZSS.
Adresa: Zrinsko-frankopanska 43, Split
Telefon: 021 318 740
E-mail: caritas-split@st.t-com.hr 
Web: www.caritas-nadbiskupije-split.hr 
Radno vrijeme sa strankama: radnim danom od 8 – 13 sati

Centar za psihosocijalnu pomoć Splitsko-dalmatinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Gundulićeva 3, Split
Telefon: 021 480 669
Radno vrijeme: pon-pet 16-18 sati

Domine

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Promicanje prava žena; savjetodavni rad – psihološka i pravna podrška ženama.
Adresa: Bosanska 4, Split
Telefon: 021 537 272 i 021 344 688
E-mail: domine@domine.hrudrugadomine@gmail.com  
Web: www.domine.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 9 – 17 sati

Udruga Mentor

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Udruga Mentor bavi se unaprjeđivanjem skrbi za mentalno i fizičko zdravlje, prevencijom svih oblika rizičnih ponašanja, a usluge su namijenjene djeci, mladima, roditeljima, stručnjacima; besplatno psihološko savjetovanje, individualno, grupno i putem interneta, a u sklopu projekata koji se aktualno provode.
Adresa: Kroz Smrdečac 7, Split
Telefon: 021 786 245
E-mail: mentor.split@gmail.com 
Web: www.mentor-split.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 12 – 15 sati (ovisno o prethodnom dogovoru i vremenu održavanja programa i radionica)

Mi

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Direktne usluge za ugrožene skupine; pružanje usluga za starije; razvoj civilnog društva, izgradnja društva tolerancije i različitosti te podrška građanskih inicijativa.
Adresa: Sinjska 7, Split
Telefon:  021 329 130
Fax: 021 329 131
E-mail: info@udruga-mi.hr  
Web: www.udruga-mi.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati

Udruga Most

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Program za mlade u riziku - psihosocijalna potpora mladima; program skrbi i brige za beskućnike - prihvatilište; poludnevni boravak za beskućnike, volonterstvo, savjetovanje i pomaganje pojedincu nakon izlaska iz ustanove.
Adresa: Gundulićeva 52, Split
Telefon: 021 483 680
E-mail: info@most.hr   
Web: www.most.hr 
Radno vrijeme: uto, sri, čet od 8 – 20 sati, ponedjeljak i petak od 8 – 14 sati
Centar za beskućnike:
Smještajne jedinice
Adresa: Gundulićeva 22, Split
Telefon: 021 490 261 
Radno vrijeme: pon – ned od 20 – 8 sati
Poludnevni boravak za beskućnike: pon - pet od 15 – 20 sati

Regionalni centar za psihotraumu Split, pri Kliničkom bolničkom centru Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Adresa: Šoltanska 1, Split
Telefon: 021 557 507
Web: www.kbsplit.hr/Klinika_za_psihijatriju/O_nama 
Radno vrijeme: pon – pet od 7,30 – 15,30 sati

Savjetovalište Lanterna - Makarska

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatno psihološko savjetovanje putem telefona i osobnim dolaskom. Podrška, stručna pomoć i informacije o institucijama koje mogu pomoći.
Adresa: Trg Tina Ujevića 5/3, Makarska
Telefon: 021 616 992
E-mail: savjetovaliste.lanterna@st.t-com.hr 
Web: www.savjetovaliste-lanterna.hr 
Radno vrijeme savjetovališta: pon - pet 8 do 12 sati; pon i čet od 17 do 20 sati

Udruga Duga – Centar za djecu, mlade i obitelj

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Pomoć u učenju, kreativne aktivnosti za djecu i mlade, savjetodavni rad s djecom, mladima i obitelji.
Adresa: Zvonimirova 75, Solin
Telefon:  021 261 352
E-mail: udr.duga@gmail.com 
Web: www.udrugaduga.hr 
Centar za djecu, mlade i obitelj
Radno vrijeme: pon, sri i pet 8 -14 sati;  uto i čet  14 – 20 sati
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj (prethodno nazvati za dogovor)

UOSIS – Udruga osoba s invaliditetom Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Pomaganje osobama s invaliditetom, pravna pomoć, pomoć i njega u kući, osobna asistencija.
Adresa: Bihaćka 1, Split
Telefon:  021 314 314
E-mail: uosis@post.t-com.hr 
Web: www.uosis.hr  
Radno vrijeme: (rad s članovima) radnim danom od 9 -12; utorkom i od 17– 20 sati

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za mentalno zdravlje
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Vukovarska 46, Split
Telefon: 021 401 190
E-mail: mentalnozdravlje@nzjz-split.hr 
Web: www.nzjz-split.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 7,30 -15 sati

Savjetovalište za zaštitu zdravlja djece i mladih
Adresa: Vukovarska 44, Split
Telefon: 021 599 696  
E-mail: savjetovaliste@nzjz-split.hr 
Web: www.nzjz-split.hr 
Radno vrijeme: od pon do čet od 7,30 - 20,30 sati, petkom od 7,30 – 15,30 sati

Savjetovalište Imotski

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Dr. Miladinova bb
Telefon: 021 842 731; 098 99 77 712
Radno vrijeme: uto, sri, čet i pet 8 – 16 sati

Savjetovalište Hvar

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Pelinje bb, Jelsa,
Radno vrijeme: radnim danom od 7,30 -15,30 sati

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Tretman ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki
Sjedište u Zagrebu:
Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A
Telefon: +385 1 60 40 198, +385 1 60 40 198
E-mail:  zagreb@zajednica-susret.hr 
Radno vrijeme sa strankama:
pon, uto, čet i petak od 8,30 do 15,30 h
srijeda od 14,00 do 19,00 
srijeda grupe samopomoći od 19:00 do 21:00

Sjedište u Splitu: 
Adresa: Stari Pazar 2 Split
Telefon: +385 21 361 200, +385 21 361 311, +385 21 345 288
Web: http://www.zajednica-susret.hr 
Radno vrijeme sa strankama:
radnim danima 8,30-15,30
Terapijske zajednice:  dvije terapijske zajednice za muškarce - u Terapijskom centru Ivanovac i u Terapijskom centru Cista Velika.Boravak traje prosječno 6 do 8 mjeseci.

Terapijska zajednica "Zajednica Pape Ivana XXIII"

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Sjedište
Adresa: Veliki Prolog 26, Vrgorac
Telefon: 021/ 606 506
Fax: 021/ 678 740
E-mail: gcavicchi@zajednicapi23.com , kvidovic@zajednicapi23.com 
web: https://www.zajednodocilja.hr/ 

Terapijske kuće
Terapijska kuća Sveti Frane (prihvatni centar)
 Zasiok 13, Hrvace (kod Sinja)
 Telefon: 021/819 079
 Terapijska kuća Kraljica Mira (ujedno i sjedište udruge)
 Veliki Prolog 26, Vrgorac
 Telefon: 021/ 606 506
 Fax: 021/678 740
Terapijska kuća Majka Marija Nade
Gornji Orah 91, Vrgorac
Telefon: 021/672 722
Terapijska kuća Sveti Nikola
Sipčine 11, Nova Sela, Borovci
Telefon: 020/ 694 650

Liga za prevenciju ovisnosti

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Liga za prevenciju ovisnosti pruža individualno savjetovanje pojedincima koji se bore s problemom ovisnosti, kao i njihovim obiteljima te osobama koje su odslužile zatvorsku kaznu i njihovim obiteljima, grupe psihosocijalne podrške te različite edukacije i informiranje vezano uz prevenciju ovisnosti. 
Adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 4, Split
Telefon: +385 21 314 412
E-mail: liga@liga.hr 
Web: https://liga.hr/ 

Terapijska zajednica "Reto centar - prijatelji nade"

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Sjedište
Adresa: Kolići 8, Klis
E-mail: info@retocentar.hr 
Web: Liga za prevenciju ovisnosti nudi mogućnost individualnog savjetovanja uz profesionalnu stručnu pomoć i podršku. Savjetovanje je namijenjeno pojedincima koji se bore s problemom ovisnosti, kao i njihovim obiteljima te osobama koje su odslužile zatvorsku kaznu i njihovim obiteljima.  

Kontakti: 
Zagreb
1. Resnički Gaj 20, 10040 Dubrava
Telefon: 01/ 294 7125

Split
Kolići 8, 21 231 Klis
Telefon: 021/240 422, 091/ 124 0421
Fax: 021/ 240 751
E-mail: info@retocentar.hr 

Terapijske kuće
Ogranak I
Resnički gaj 20, Zagreb
Telefon: 01/ 294 7125
Fax: 01/ 294 7125
e-mail: reto.centar@zg.htnet.hr 

Reto Centar Bjelovarska 21, Sesvete
Reto centar Kolići 8, Klis
Reto centar (Kamen) Alkarska 49, Split
Reto Centar, (Kaštela) Salonitanska 14, Solin

Postoje još dvije ženske kuće, jedna na području Zagreba, druga na području Splitsko-dalmatinske županije. Za dodatne informacije, molimo kontaktirati udrugu.

Udruga Sveti Lovro - Zajednica "Cenacolo"

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Matoševa 29, 21 000 Split
Telefon: 021/ 385 920
E-mail: info@zajednicacenacolo.hr 
Web: www.zajednicacenacolo.hr 

Muške bratovštine:
Bratovština „Sv. Vinko Paulski“
Adresa: Kućari 1, 10 340 Vrbovec
Telefon: 01/2726 515
Fax: 01/2726 516
E-mail: info@zajednicacenacolo.hr 

Bratovština“Gospa od Zdravlja“
Adresa: Ugljane 2, 21243 Ugljane kod Trilja
Tel/fax: 021/813 052

Bratovština „Sv. Nikola“
Adresa: Jankolovica 6, 23  210 Biograd na moru
Telefon/fax: 023/638 570

Bratovština „sv. Petar i Pavao“
fra Bernardina Leakovića 13, 32 234 Šarengrad
Telefon/fax: 032/518 135

Ženske bratovštine:
Bratovština „Marija Majka života“
Adresa: Selska 14, 10 340 Vrbovec
Telefon/fax: 01/2792 486

Bratovština „Sv. Josip Radnik“
Adresa: Cehovska 6, 42 000 Varaždin
Telefon/fax: 042/240 656 

Srma Sinj – Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Volonterski centar, pravno savjetovalište, psihološko savjetovalište za djecu i starije, pomoć u kući za starije, razvoj civilnog društva.
Adresa: Brnaška 44, Sinj
Telefon: 021 661 661, 098 261 478
E-mail: udruga.srma@st.t-com.hr 
Web: www.udruga-srma.hr

Besplatna pravna pomoć: radnim danom putem telefona i e-maila od 08,00 – 16,00  sati, utorkom u prostorima Udruge od 9 – 11 sati (telefon: 098 261 478)
Psihološko savjetovalište: četvrtkom od 17 – 19 sati (prema prethodnom telefonskom dogovoru na broj 021 661 661)
Radno vrijeme Udruge: pon, uto, čet i pet od 8 – 16 sati; srijedom od 12 – 20 sati 

Zdravi Grad

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Unaprjeđenje kvalitete života te inovativnog, zdravog, održivog i cjelovitog razvoja pojedinaca, organizacija i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Rad sa zatvorenicima u području psihosocijalne podrške, zapošljavanja i osposobljavanja.  
Adresa: Vukovarska 65, Split
Telefon: 021/540-630
Web: http://zdravigrad.hr/V1/ 

ANST 1700

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Udruga svojim aktivnostima nastoji doprinijeti prevenciji i suzbijanju bolesti ovisnosti, promicanju zdravih stilova života, osnaživanju obitelji, promicanju humanih vrijednosti, ljudskih prava, općeg dobra s naglaskom na resocijalizaciju ovisnika. 
Adresa: Doverska 11
Telefon: +385 21 459 922
E-mail: 1700anst@gmail.com 
Web: https://anst.hr/ 

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatna pravna pomoć, savjetovalište za pacijente 
Adresa: Zrinsko Frankopanska 2b, 21000 Split  (Generalni ured i sjedište)
Telefon (tajništvo): 091 502 78 61
E-mail: pravapacijenata.hr@gmail.com 
Web: https://pravapacijenata.hr/ 

Help

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Udruga za pomoć mladima i osobama s problemima povezanim s konzumiranjem droga. Sve aktivnosti se provode kroz dva glavna paralelna programa: Informativni centar za mlade i Smanjenje štete.
Adresa: Šetalište Bačvice 10, 21 000 Split
Telefon: 021 346 664
Kontakt forma: https://helponline.hr/index.php/kontakt/ 

Crveni križ Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Gradsko društvo Crvenog križa Split nudi različite usluge građanima. 
Za osobe koje žive u siromaštvu u okviru Socijalnog programa dijeli se materijalna pomoć u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama i sl.
Telefon: 021/ 494-980
E-mail: danijela.mandekic@crvenikriz-split.hrdaniel.lolic@crvenikriz-split.hr 
Također postoje usluge individualnog tretmana osoba ovisnih o drogama, alkoholu i kocki te Klub ovisnika o kocki KLOK.
Sastanak grupe: PONEDJELJKOM OD 18:00 – 19:30 sati
Telefon: 021/ 494 988 (pon: 12:00 - 20:00 sati, pet: 08:00 - 15:00 sati)
Mobitel: 091 613 8881
E-maila: gdcksplitzdravstveni@gmail.com
Web: http://www.crvenikriz-split.com/ 

Varaždinska županija

Probacijski ured Varaždin

PROBACIJSKI URED

Probacijski ured Varaždin nadležan za područje Varaždinske i Međimurske županije 
Adresa: Kukuljevićeva 14
Telefon: 042 302-909
Fax: 042 320-083
E-mail: vesna.sumiga@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Nazorova 22, Varaždin
Telefon: 042 303 900
E-mail: czssvarazdin@gmail.com , korisnik086@socskrb.hr 
Web: www.czssvz.hr 

Obiteljski centar – CZSS Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Varaždin koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Julija Merlića 1a, Varaždin
Telefon: 042 629 437
E-mail: obiteljskicentar-vz@vz.t-com 

Centar za socijalnu skrb Ivanec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Đure Arnolda 11, Ivanec
Telefon: 042 771 770&
E-mail: info@czss-ivanec.hr , korisnik031@socskrb.hr 
Web: www.czss-ivanec.hr 

Centar za socijalnu skrb Ludbreg

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg
Telefon: 042 332 840
E-mail: korisnik046@socskrb.hr 

Centar za psihosocijalnu pomoć Varaždinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Pavlinska 8 (ulaz iz Preradovićeve), Varaždin
Telefon: 042 321 131
Radno vrijeme: pon, sri i čet 16-18 sati

Klub žena Varaždin

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

SOS telefon za pomoć obitelji, djeci i mladeži; promicanje ljudskih prava; humanitarna pomoć.
Adresa: Graberje 33/1, Varaždin
SOS telefon: 042/206-030
E-mail: tajnistvoklubazena@gmail.com 
Radno vrijeme: radnim danom 17-20 sati, subotom 16-19 sati

Tim za krizna stanja Crvenog križa Varaždinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Intervencije u slučajevima obiteljskog nasilja i pokušaja suicida, te drugih kriznih stanja; izlasci na teren po potrebi; savjetovalište.
Telefon: 099 21 21 222 (0-24h)
Dežurstvo-telefonska linija: 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
Radno vrijeme savjetovališta: utorkom i četvrtkom 17-19 sati, pon od 17-19 u Studentskom domu u Varaždinu

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 i rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku.

Web: mrezapodrskeisuradnje.com 
Ured Varaždin
Adresa: Graberje 33, Varaždin
Telefon: 095/116-0066
E-mail: varazdin@pzs.hr
Web: www.pzs.hr 

Utočište Sv. Nikola - Dom za žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja.
Adresa: p.p. 80, Varaždin 
Tel/fax: 042 234 050
Mob:  091 68 33 333 (0-24 sata)
E-mail: sv.nikola.varazdin@gmail.com 
Web: www.utociste-sveti-nikola.hr 

Nacionalni centar za psihotraumu u zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; Zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Pavlinska 8, Varaždin
Telefon: 042 320 969;  fax: 042/320 066
E-mail: ovisnost@zzjzzv.hr 
Web: www.zzjzzv.hr/?gid=19&aid=32 
Radno vrijeme: pon, uto, sri i čet od 7–20 sati; petkom od 7–15 sati

Udruga Novi put Varaždin - Prenoćište za beskućnike

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Vodnikova 6, 42 000 Varaždin
Telefon: 042/230-700, 098 302421; 098 379 104
E-mail: centar592@gmail.com 
Web:  http://novi-put.hr/ 

Udruga za razvoj životnih vještina obitelji i pojedinaca "Uz vas"

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Vladimira Nazora 22, Varaždin
Telefon:  099/639-1920 
E-mail: uz.vas2@gmail.com  

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Pavlinska 8, Varaždin
Telefon: 042 320 411
Fax: 042 302 410
E-mail: ured.dckvzd@gmail.com
Web: www.dck-vz.hr

UDRUGA SVETI LOVRO ZAJEDNICA CENACOLO, PODRUŽNICA VARAŽDIN

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Cehovska 6 - Brezje, 42000 Varaždin
Telefon: 042 240 656
E-mail: varazdin@zajednicacenacolo.hr 
Web: https://www.comunitacenacolo.it/hr/index.php?option=com_content&view=article&id=142 

Društvo ”Naša djeca” Varaždin

UDRUGA

Adresa: Graberje 33, Varaždin
Telefon: +385 (0)42 320 588 , +385 (0)98 246 337
E-mail: info@dnd-varazdin.hr
Web: https://dnd-varazdin.hr/ 

Virovitičko-podravska županija

Centar za socijalnu skrb Virovitica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: V. Nazora 2, Virovitica  
Telefon: 033 721 530 i 033 722 834
E-mail: korisnik089@socskrb.hr 
Web: www.czss-virovitica.hr 

CZSS Virovitica – Podružnica Pitomača

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg kralja Tomislava bb, Pitomača     
Telefon: 033 783 045
E-mail: kristina.drpic@socskrb.hr 
Web: www.czss-virovitica.hr 

Obiteljski centar – CZSS Virovitica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Virovitica koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada te obiteljske medijacije pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Zvonimirov trg 2, Virovitica
Telefon: 033 800 158; 033 800 056 (psiholog)
E-mail: tajana.rastija@socskrb.hr 
Web: www.czss-virovitica.hr/obiteljski-centar/ 
Radno vrijeme: radnim danom od 7 do 15 sati
Psihološko savjetovalište:
Telefon: 033 800 056 (dogovor termina telefonskim putem)

Centar za socijalnu skrb Slatina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: V. Nazora 5/1, Slatina
Telefon: 033 551 158 i 033 401 385
E-mail: czss.slatina@gmail.com , korisnik067@socskrb.hr 
Web: www.czss-slatina.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Prijem stranaka: radnim danom od 8 do 12 sati

CZSS Slatina – Podružnica Orahovica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: K. Zvonimira 53, Orahovica     
Telefon: 033 673 735  
E-mail: czss.slatina@gmail.com 
Web: www.czss-slatina.hr 

Centar za psihosocijalnu pomoć Virovitičko-podravske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica
Telefon: 098- 367 465 (Marija Bajan Prokl)
Radno vrijeme: uto i čet 15-17 sati

SOS – VIROVITICA – Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Virovitičko-podravskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.

Adresa: Trg fra Bonifacija Gerbera bb, Virovitica
Telefon: 033 721 500
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 20 sati
E-mail: sos.vt@email.t-com.hr
Web: www.sosvt.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; Zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo ''Sveti Rok'' Virovitičko-podravske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Savjetodavni rad s osobama s teškoćama u mentalnom zdravlju, ovisnicima  o alkoholu i ostalima (nije potrebna uputnica)
Virovitica
Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica 
Telefon: 0800 303 550 (besplatni telefon);  033 781 421 (psiholog)
E-mail: ovisnostimentalnozdravlje@zzjzvpz.hr
Web: www.zzjzvpz.hr 
Radno vrijeme: pon, sri i pet od 7–15 sati; uto od 7–20 sati; čet od 7–16 sati
Neposredni rad s korisnicima: pon od 8 do 14 sati i uto od 13 do 19 sati

Ispostava Slatina
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 33, Slatina
Telefon: besplatni telefon: 0800 303 550; 033 781 421 (psiholog)
E-mail: ovisnostimentalnozdravlje@zzjzvpz.hr
Neposredni rad s korisnicima: četvrtkom od 17 – 19

Društvo Crvenog križa Virovitičko-podravske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Masarykova 6, Virovitica
Telefon: 033 729 459
Fax: 033 729 458
E-mail: crveni-kriz-virovitica@net.h
Web: www.crvenikrizvirovitica.blog.hr

Gradska društva unutar županije: 
Virovitica, Slatina, Orahovica   

Vukovarsko-srijemska županija

Probacijski ured Vukovar

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Vukovarsko-srijemske županije
Adresa: Županijska ulica 33
Telefon: 032 562-129
Fax: 075 801-193
E-mail: koraljka.novak@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Vukovar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Županijska 13, Vukovar
Telefon: (032) 450-920
Fax: (032) 450-946
E-mail: korisnik096@socskrb.hr 
Web: https://czss-vukovar.hr/ 

Podružnica Ilok

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Strossmayerova 49, Ilok
Telefon: (032) 590-098
Fax: (032) 590-224
E-mail: branislav.ladjevic@socskrb.hr  

Podružnica Obiteljski centar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: A. Stepinca 45, Vukovar
Telefon: (032) 300-270
Fax: (032) 300-269
E-mail: 4ruzice@gmail.com  
Web: https://czss-vukovar.hr/ 

Centar za socijalnu skrb Vinkovci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Glagoljaška 31E, Vinkovci
Telefon: 032 332 315
Faks: 032 348 088
Dežurni socijalni radnik: 099/ 258 13 19
E-mail: korisnik088@socskrb.hr 
Web: http://www.czss-vinkovci.hr/ 

Centar za socijalnu skrb Županja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dr. Franje Račkog 30c, 32270 Županja
Telefon: 032 832-160
Fax: 032 831-450
E-mail: korisnik111@socskrb.hr 
Web: http://www.czsszupanja.hr/ 

Referentni centar za pružanje podrške Vukovar – u okviru Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar će osigurati psihosocijalnu podršku, informirati žrtvu ili građanina o svojim pravima,
osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje,
uputiti korisnika u druge institucije relevantne za njegov problem.
Telefon: 32/639 333 
E-mail: rfc.vukovar@gmail.com 

Udruga žena Vukovar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Osnaživanje žena i osvještavanja javnosti i institucija o svim oblicima nasilja nad ženama i pravima žena kroz edukaciju, istraživanja, suradnju i javni rad. Pružanje pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja. Rad s osobama treće dobi i poticanje lokalnog zapošljavanja žena. Izvaninstitucionalna potpora i ostvarivanje prava i socijalna uključenost žena. Prevencija nasilja i ovisnosti među mladima. 
Adresa: Brune Bušića 74, Vukovar
Telefon: 032 421 191 i 032 424 880 (radnim danom do 18 sati)
E-mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr 
Web: https://udzvu.org/ 
Radno vrijeme: pon - pet od 8 do 16 sati

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije, B.a.B.e – grupa za ženska ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Telefon: 032/414-910, 01/4663 666
Mob: 098/9824-641
E-mail: b.a.b.e@vu.t-com.hr
Web: https://www.babe.hr/hr/sigurna-kuca-vukovarsko-srijemske-zupanije/ 

Centar za psihosocijalnu pomoć Vukovarsko-srijemske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Lavoslava Ružičke 1, Vukovar   
            Glagoljaška 27a, Vinkovci
Telefon Vukovar: 032 444 442, radno vrijeme: uto 15-17 sati i sri 17.30-19.30
Telefon Vinkovci: 032 331 706, radno vrijeme: pon i čet 15.30-17.30 sati

Regionalni centar za psihotraumu Osijek, pri Kliničkom bolničkom centru Osijek

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Zavod za psihološku medicinu – regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
Adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
Telefon: 031 211 752
Web: www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu 

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske Županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja (Vinkovci)
Savjetodavni rad s osobama s teškoćama u mentalnom zdravlju, ovisnicima  o alkoholu i ostalima (nije potrebna uputnica). Izvanbolničko liječenje bolesti ovisnost, prevencija i očuvanje mentalnog zdravlja na cjelokupnoj populaciji.
Adresa: Duga ulica 43, 32 000 Vinkovci
Telefon: 032 334 715;  fax: 032/334-714
E-mail: centarzaprevencijuovisnosti@zzjz-vsz.hr ; info@zzjz-vsz.hr 
Web: www.zzjz-vsz.hr 
Radno vrijeme: pon i čet od 12 – 20 sati; utorak, srijeda i petak od 7 – 15 sati
Savjetovalište za djecu i mlade
Telefon: 032 334 715 (dogovaranje termina telefonskim putem)
Adresa: Duga ulica 43, 32 000 Vinkovci
E-mail: centarzaprevencijuovisnosti@zzjz-vsz.hr 

Društvo crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Trg bana Josipa Šokčevića 1, Vinkovci
Telefon: 032 831 607
Fax: 032 830 398
E-mail: dckvusz@gmail.com
Web: www.crveni-kriz-vinkovci.hr

Gradska društva unutar županije: 
Ilok, Županja, Vukovar, Vinkovci  

Zadarska županija

Probacijski ured Zadar

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Zadarske i Šibensko-kninske županije
Adresa: Jakše Čedomila Čuke 3
Telefon: 023 251-415
Fax: 023 251-409
E-mail: josipa.jermen@mpu.hr 

Centar za socijalnu skrb Zadar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ul. Andrije Hebranga 1, Zadar
Telefon: 023 221 730
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb.zadar@zd.ht.hr  korisnik107@socskrb.hr 
Web: www.czss-zadar.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, čet i pet 7,30 – 11,30 sati; uto 7,30 – 11,30 i 12,30 – 14,30 sati

Obiteljski centar - CZSS Zadar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Zadar koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Velebitska 6, Zadar
Telefon:  023 235 630 i 023 235 631
E-mail: css-zadar-oc@socskrb.hr 
Web: www.ocz.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 – 15 sati

Podružnica Obrovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ante Starčevića 8, Obrovac
Telefon: 023 689 060 i 023 689 859
E-mail: css_zadar_obrovac@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Podružnica Gračac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Školska ul. 1, Gračac
Telefon: 023 773 446
E-mail: css_zadar_gracac@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Podružnica Pag

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica grada Zanea 1, Pag
Telefon: 023 611 320
E-mail: css_zadar_pag@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Centar za socijalnu skrb Benkovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Tina Ujevića 7, Benkovac
Telefon: 023 681 143 i 023 684 115 i 023 681 133
E-mail: korisnik002@socskrb.hr  
Web: www.czss-benkovac.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet, pet od 8 do 11 sati

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Lošinjska 2a, Biograd na Moru
Telefon: 023 383 472 i 023 386 753
E-mail: czss.biogradnamoru@gmail.com , korisnik003@socskrb.hr 
Web: www.czss-biogradnamoru.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 – 15 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, uto i čet od 8 – 11 sati

Caritas Zadarske Nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Caritas pruža različite socijalne usluge poput socijalne samoposluge i pučke kuhinje, psihoterapijske grupe za podršku za različite poteškoće, programe za ovisnike te prenoćište za beskućnike.  
Adresa: Ulica Franje Tuđmana 24, Zadar
Telefon:  023 316 710
Obiteljsko savjetovalište:
Telefon: 023 314 252
E-mail: caritas@zd.t-com.hr 
Web: www.caritas-zadar.hr/                  
Radno vrijeme: pon od 13 – 20; uto, sri, čet i pet od 7 – 15 sati

Centar za psihosocijalnu pomoć Zadarske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Molatska 11a, Zadar
Telefon: 023 313 970
Radno vrijeme; pon 17-19; uto, sri, čet 16-20; pet 16-18; sub 8-12 sati

Crveni križ Zadarske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Obala kneza Branimira 4d, Zadar
Telefon: 023 211 204 i 023 319 098
Mobilni: 098 338 550
E-mail: gdckzd@outlook.com
Web: www.crvenikrizzadar.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
Obiteljsko savjetovalište: radnim danom od 16 – do 18 sati
Telefon: 023 318 158 (psiholog); 091 305 990

Gradska društva unutar županije: 
Benkovac, Biograd na moru, Obrovac,
Pag, Zadar, Gračac    

Duga - Udruga za pomoć ženi i djetetu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; besplatno psihološko i pravno savjetovanje.
Adresa: Ivana Gundulića 2d, Zadar
Telefon: 023 332 059 (savjetovanje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18-20 sati)
SOS linije: 095 5292 416,   095 5245 166,  098 81 97 57
E-mail: duga.zd@zd.t-com.hr ; udruga.duga@optinet.hr 
Web: www.duga-zadar.hr 

Udruga Prospero

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Djelovanje u cilju rješavanja nezaposlenosti i lošeg položaja žena i mladih u društvu, pomoć starijim i nemoćnim osobama.
Adresa: Hrvatskog proljeća 1, Gračac
Telefon: 023 773 384
E-mail: udruga.prospero@zd.t-com.hr  
Web: www.udrugaprospero.org 
Radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati

Nada – udruga za suzbijanje zloupotreba droga i pomoć obitelji ovisnika

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Individualni i grupni rad s obitelji ovisnika, pomaganje u ostvarivanju prava, savjetovalište za odlazak u terapijske zajednice ili komune.
Adresa: Franje Petrića 3, Zadar
Telefon: 023 324 692
Web: www.udruganada.hr 

Porat – udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Kontinuirano osnaživanje emocionalnog stanja i ulaganje napora u razvijanje znanja i vještina liječenih ovisnika radi lakše prilagodbe u društvu u svrhu održavanja trajne apstinencije, resocijalizacija, priprema za terapijske zajednice.
Adresa: Ilije Smiljanića 2, Zadar
Telefon: 023 302 107                 
SOS linija: 095 902 1749
E-mail: udrugaporat@gmail.com 
Web: www.udrugaporat.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 9 – 13 sati i od 16 – 20 sati

Regionalni centar za psihotraumu Split, pri Kliničkom bolničkom centru Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Splitsko  - dalmatinske,  Dubrovačko – neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Adresa: Šoltanska 1, Split
Telefon: 021 557 507
Web: www.kbsplit.hr/Klinika_za_psihijatriju/O_nama 
Radno vrijeme: pon – pet od 7,30 – 15,30 sati

Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
Savjetodavni rad s osobama s teškoćama u mentalnom zdravlju, ovisnicima  o alkoholu, kocki  i ostalima, individualna psihoterapija, obiteljski savjetovališni tretman (nije potrebna uputnica, ponijeti zdravstvenu iskaznicu, potrebna prethodna najava)
Adresa: Ljudevita Posavskog 7a, Zadar
Telefon: 023 314 783;  fax: 023/302-275
E-mail: sluzba.ovisnosti.zadar@zjz.t-com.hr 
Web: www.zjz-zadar.hr 
Radno vrijeme: pon do čet od 8 – 13 i od 15 – 19 sati; pet od 8 – 13 sati

Savjetovalište za mentalno zdravlje
Adresa: Ljudevita Posavskog 7a, Zadar
Radno vrijeme: pon do čet od 8 – 13 i od 15 – 19 sati; pet od 8 – 13 sati
Savjetovališta Pag, Gračac, Benkovac i Biograd su otvorena dva dana u mjesecu (kontakt telefon: 023 314 783).

Zagrebačka županija

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dugo Selo, Josipa Zorića 3

Telefon: 01 2753 209
E-mail: czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr 
Web: www.czssds.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, sri i pet od 07,30 – 14,00 sati

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ivanić Grad, Franje Jurinca 6
Telefon: 01 2882 301, 01 2882 302
E-mail: info@czss-ivanicgrad.hr  korisnik032@socskrb.hr 
Web: www.czss-ivanicgrad.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,00 - 15,00 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, sri i pet od 08,00 – 13,30 sati

Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Jastrebarsko, Trg Ljube Babića 29
Telefon: 01 6281 482, 01 6283 888
E-mail: info@czss-jastrebarsko.hr , korisnik033@socskrb.hr 
Web: www.czss-jastrebarsko.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i sri od 07,30 – 15,30 sati;  pet od 07,30 – 11,30 sati

Centar za socijalnu skrb Samobor

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Samobor, Zagorska 1
Telefon: 01 3362 702
E-mail: korisnik073@socskrb.hr 
Web: www.czss-samobor.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i pet od 08,00 – 11,00 i od 12,00 – 15,00 sati, sri od 08,00 – 11,00 sati

Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Sv. Ivan Zelina, Ulica Braće Radić 2
Telefon: 01 2060 617, 01 2060 114
E-mail: centar109@net.hr  korisnik109@socskrb.hr 
Web: www.czss-svetiivanzelina.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,00 - 15,00 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 07,00 – 15,00 sati;  srijedom od 07,00 – 10,30 sati

Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: V. Gorica, Trg kralja Tomislava 35
Telefon: 01 6222 666, 01 6222 216
E-mail: korisnik087@socskrb.hr 
Web: www.czss-velikagorica.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: radnim danom 08,00 – 13,00 sati

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23
Telefon: 01 2791 259
E-mail: czssvrbovec@net.hr  korisnik094@socskrb.hr  
Web: www.czss-vrbovec.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,00 - 15,00 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, uto i čet od 07,00 – 10,00 sati

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a
Telefon: 01 3310 450, 01 3310 399
E-mail: czss.zapresic@gmail.com  korisnik108@socskrb.hr 
Web: www.czss-zapresic.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, uto i čet od 08,00 – 14,30;  srijedom od 08,00 – 11,00 sati

Krila ljubavi - Udruga za zaštitu zlostavljane i traumatizirane djece i žrtava nasilja grada Velike Gorice

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatno psihološko savjetovanje žrtava obiteljskog i vršnjačkog nasilja; rad s počiniteljima nasilja.
Adresa sjedišta: Slavka Kolara 5, Velika Gorica
Adresa savjetovališta: Kurilovečka 48, Velika Gorica
Telefon: 099 2354 210 (predsjednica), 098 1387 100 (psihoterapeut)
E-mail: info@krila-ljubavi.hr 
Web: www.krila-ljubavi.hr 
Radno vrijeme: pon 12-18 sati, uto 10-16 sati, sri 10-21 sat, čet 10-12 i 14-16 sati

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
Savjetodavni rad, individualno i e-savjetovanje, uključivanje u psihosocijalni i psihijatrijski tretman)
Adresa: Mokrička 54, Zaprešić
Telefon: 01 331 3031;  Centralno naručivanje 099/738-3288
E-mail: mentalno.zdravlje@zzjz-zz.hr 
Web: www.stampar.hr/hr/ocuvanje-mentalnoga-zdravlja, www.stampar.hr/hr/sluzba-za-mentalno-zdravlje-i-prevenciju-ovisnosti 

Savjetovalište Zaprešić

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Zdravstveni centar Zaprešić sjever
Adresa: Mokrička 54, Zaprešić
Telefon: 01/331 3031
E-mail: mentalno-zdravlje@zzjz-zz.hr 
Radno vrijeme: ponedjeljak 12-19 sati (psihologinja), utorak 7-14 sati (liječnik)

Savjetovalište Samobor

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Dom zdravlja Samobor
Adresa: Gajeva 37, Samobor
Telefon: 01/333 0763
E-mail: mentalno-zdravlje@zzjz-zz.hr 
Radno vrijeme: pon 12-16 sati; uto 7-13 sati (psihologinja), 14-18 sati KLA; sri 14-18 sati; svaki drugi četvrtak 8-12 sati (psihologinja)

Savjetovalište Dugo Selo

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Dom zdravlja Dugo Selo
Adresa: Domjanićeva 12a, Dugo Selo
Telefon: 01/275 9061
E-mail: mentalno-zdravlje@zzjz-zz.hr 
Radno vrijeme: četvrtak 15-18 sati

Savjetovalište Ivanić Grad

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Omladinska 30
Telefon: 01/2883-004
E-mail: mentalno-zdravlje@zzjz-zz.hr 
Radno vrijeme: sri 15-17 sati

Savjetovalište Jastrebarsko

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Telefon: 01/6272-745
E-mail: mentalno-zdravlje@zzjz-zz.hr 
Radno vrijeme: svaki drugi četvrtak 8-12 sati (liječnik i psihologinja)

Savjetovalište Vrbovec

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Telefon: 01/2793-163
E-mail: mentalno-zdravlje@zzjz-zz.hr 
Radno vrijeme: svaki drugi utorak 8-12 sati (liječnik)

Udruga PET PLUS

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Promicanje zdravih životnih izbora među djecom i mladima, programi prevencije ovisnosti, te pomoć pri resocijalizaciji ovisnika o drogama. Od 2009. Udruga proširuje svoju djelatnost na područje poremećaja prehrane i općenite promocije zdravlja i ekologije.  U sklopu udruge je Terapijska zajednica u Orlama, blizu Velike Gorice i pruža mogućnost smještaja do 28 liječenih ovisnika.
Adresa: Dalmatinska 11/1, 10000 Zagreb
Telefon/Fax: +385 (0)1 4828 401
Mobitel: +385 (0)99 45 88 385
E-mail: info@petplus.hr 

Terapijska zajednica PET PLUS

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Orle 20, 10411 Orle, Hrvatska
Telefon/fax: +385 (0)1 669 6891
Mobitel: +385 (0)99 4420 180
E-mail: terapijska.zajednica@petplus.hr 
CALL CENTAR: +385 (0)1 669 6891
SOS mail: info@petplus.hr 

Terapijska zajednica "Remar Espana"

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar je osnovan u želji da pomogne svim tipovima ljudi koji su se zbog bilo kojeg problema u životu našli na rubu. Rad na prihvatu, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika. 
Sjedište
Adresa: Aleja žrtava 1903. br 3, Zaprešić
Telefon: 01/ 339 8056, 091/ 527 045, 01/ 331 5295, 01/ 331 5294
E-mail: info@remarcroatia.hr 

Terapijske kuće
 "Remar Croatia"
Adresa: Aleja žrtava 1903. br 3, Zaprešić
Telefon: 01/ 331 5294

"Remar Espana"
Baruni kod Pazina
Telefon: 052/ 684 622

"Remar Espana"
Ulica Braće Monjac 3, Rijeka
Telefon: 051/ 633 971

Obiteljski centar za Zagrebačku županiju – CZSS Zagreb

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dislocirana jedinica Kneza Domagoja 11 A, 10410 Velika Gorica
Telefon: 099 / 52 70 126, 099/ 52 70127
E-mail: css-zagreb-oczz@socskrb.hr 
Web: https://www.czss-zagreb.hr/podruznice/obiteljski-centar-za-zagrebacku-zupaniju 
Radno vrijeme: 8:00 do 16:00 sati, popodne po dogovoru, od 16:00 do 20:00 sati 

Obiteljski centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Ustanova koju je osnovala lokalna zajednica s ciljem praćenja potreba i razvijanja programa za djecu, mlade, roditelje te cijelu obitelj. 
Adresa: Kurilovečka 48,  10410 Velika Gorica
Telefon: 01 6231-734, 091 6231-734 
Fax: 01 6231-735 
E-mail: info@centar-dmo-vg.hr  
Web: https://centar-dmo-vg.hr/ 

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Savke Dabčević Kučar 6, Samobor
Telefon: 01 3876 062
Fax: 01 3310 166
E-mail: info@dck-zagrebacka-zupanija.hr
Web: www.dck-zagrebacka-zupanija.hr

Gradska društva unutar županije:
Dugo selo, https://gdck-dugoselo.hr/
Ivanić-Grad, www.crvenikriz-ivanic.hr 
Velika Gorica, www.ckvg.hr
Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec 
Zaprešić 
 

Mreža podrške

više
Informirajte se o postpenalnom prihvatu, obiteljskim centrima, podršci za roditelje i drugim temama za zatorenike i bivše zatvorenike.
više informacija

Iskustva udruge Hrabri telefon u pružanju podrške majkama

U okviru projekta moto#R održana su individualna savjetovanja za bivše i sadašnje partnerice počinitelja kaznenih djela. Koja su iskustva u radu imali možete pročitati u nastavku, a ako se i sami odlučite za takav vid podrške, kontakt podatke možete pronaći na kraju teksta.

pročitaj više

Stambena zajednica STIJENA RESOC

Stambena zajednica STIJENA RESOC prva je u Hrvatskoj otvorila svoja vrata bivšim zatvorenicima u rujnu 2016. godine.

pročitaj više

Savjetovanja za majke ili skrbnike djece čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora

Udruga Roda sa suradnicima organizira besplatno individualno savjetovanje majki djece čiji je otac na izdržavanju kazne zatvora ili je izašao iz zatvora, a za savjetovanje se mogu javiti i druge odrasle osobe koje skrbe o djeci čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora. 

pročitaj više