Pomoć žrtvama nasilja

Bjelovarsko-bilogorska županija

Centar za socijalnu skrb Bjelovar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: J.J. Strossmayera 2, Bjelovar  
Telefon: 043 247 260
E-mail: czss@bj.t-com.hr , korisnik004@socskrb.hr 
Web: www.czss-bjelovar.hr 

Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“ Bjelovar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pružanje socijalnih usluga smještajem žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar.

Adresa: J.J.Strosssmayera 2, Bjelovar
Telefon: 043 252 114 i 091 5067 009
E-mail: udruga.iris@gmail.com 
Web: www.iris-sigurnakucabjelovar.hr 

Brodsko-posavska županija

Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Karla Dieneša 4/1, 35 400 Nova Gradiška          
Telefon:  035 493 230
E-mail: korisnik051@socskrb.hr 
Web: www.cssng.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati 

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Naselje Slavonija I, 13, 35 000 Slavonski Brod          
Telefon: 035 213 700, 035 444 422
E-mail: ured.ravnatelja@czsssb.hr , korisnik078@socskrb.hr 
Web: www.czsssb.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati (rad sa strankama: 7.30.-12.30 sati)

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Đakovačko-osječke nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Eugena Kumičića 14, Slavonski Brod
Telefon:  035 416 116
Radno vrijeme: po dogovoru
E-mail: son@djos.hr 
Web: http://djos.hr/savjetovalista/ 

Obiteljski centar Đakovačko-osječke nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Radoslava Lopašića 7, Slavonski Brod
Telefon: 035/411 420
Fax: 035/411 420
E-mail: savjetovaliste-sb@djos.hr
Web: http://djos.hr/savjetovalista/ 

Udruga “Brod” - grupa za ženska ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja; pomoć pri zapošljavanju žena žrtava obiteljskog nasilja i pravno savjetovanje.
Adresa: Petra Krešimira IV br. 47, Slavonski Brod
Telefon: 035 449 180
E-mail: udruga.brod1@gmail.com
Web: www.udruga-brod.hr 

Dubrovačko-neretvanska županija

Centar za socijalnu skrb Dubrovnik

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Miha Pracata 11, Dubrovnik   
Telefon: 020 414 711, 020 414 710
E-mail: czssdubrovnik@hi.ht.hr , korisnik018@socskrb.hr 
Web: www.czss-dubrovnik.hr 
Radno vrijeme: 7.30-15.30 sati (pauza 11.30-12 sati)

Istarska županija

Centar za građanske inicijative Poreč - „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Istarskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.

Adresa: Partizanska 2d, Poreč
Telefon:  095/3500 733 i 052 452 746
E-mail: podrskacgi@gmail.com 
Web: www.cgiporec.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati    

Sigurna kuća Istra

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Psihosocijalna i pravna podrška ženama žrtvama nasilja; sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
Telefon: 052 500 148
E-mail: info@sigurnakucaistra.hr  i obrazac na web stranici
Web: www.sigurnakucaistra.hr 
Radno vrijeme tel. linije: radnim danom od 8 do 14 sati (pon i pet od 8-14 i 17-19 sati)

Karlovačka županija

Korak – Ženska Grupa Karlovac

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Sklonište za žene žrtve nasilja, psihološko i pravno savjetovanje i odvjetničko zastupanje.

Adresa: Vlatka Mačeka 6/II, Karlovac
SOS telefon: 047 655 925
Telefon: 047 600 392
E-mail: podrska.korak@gmail.com
Web: www.grupakorak.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Međimurska županija

Centar za socijalnu skrb Čakovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: J. Gotovca 9, Čakovec
Telefon: 040 391 920
E-mail: info@czss-ck.hr , korisnik010@socskrb.hr 
Web: www.czss-ck.hr 

CZSS Čakovec – Podružnica Mursko Središće

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće
Telefon: 040/543-610, 543-609, 543-721 i 543-695
E-mail: jelena.turk-deban@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Prelog

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kralja Zvonimira 9, Prelog
Telefon: 040 851-062
E-mail: korisnik135@socskrb.hr
Web: http://www.czss-prelog.hr/ 

Obiteljski Centar – CZSS Čakovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Čakovec - obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 22, Čakovec
Telefon: 040 391 920
E-mail: obiteljski@czss-ck.hr 
Web: www.czss-ck 

Sigurna kuća Čakovec

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Dom za žrtve obiteljskog nasilja - siguran smještaj (putem nadležnog CZSS).
Mobitel: 099 835 7335
E-mail: sigurna1kuca@gmail.com
Web: www.sigurnakuca-medjimurje.hr 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela&ldquo
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 i rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku.

Ured Varaždin
Adresa: Graberje 33, Varaždin
Telefon: 095/116-0066
E-mail: varazdin@pzs.hr
Web: www.pzs.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Zora – udruga za nenasilje i ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Promicanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina; podizanje svijesti o  nenasilju; suzbijanje obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.
Adresa: A.Schulteisa (ured br. 67. i 68), Čakovec
Telefon: 040 395 344
E-mail: zora@udrugazora.hr
Web: www.udrugazora.hr 

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).

Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Ličko-senjska županija

Korak - Ženska Grupa Karlovac

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Sklonište za žene žrtve nasilja, psihološko i pravno savjetovanje i odvjetničko zastupanje.


Adresa: Vlatka Mačeka 6/II, Karlovac
SOS telefon: 047 655 925
Telefon: 047 600 392
E-mail: podrska.korak@gmail.com
Web: www.grupakorak.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com  

Osječko-baranjska županija

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

E-mail: skloniste.osijek@gmail.com
Web: http://www.skloniste-osijek.com/kontaktiraj-skloniste-2/ 

Varaždinska županija

Centar za socijalnu skrb Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Nazorova 22, Varaždin
Telefon: 042 303 900
E-mail: czssvarazdin@gmail.com , korisnik086@socskrb.hr 
Web: www.czssvz.hr 

Tim za krizna stanja Crvenog križa Varaždinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Intervencije u slučajevima obiteljskog nasilja i pokušaja suicida, te drugih kriznih stanja; izlasci na teren po potrebi; savjetovalište.
Telefon: 099 21 21 222 (0-24h)
Dežurstvo-telefonska linija: 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
Radno vrijeme savjetovališta: utorkom i četvrtkom 17-19 sati, pon od 17-19 u Studentskom domu u Varaždinu

Utočište Sv. Nikola - Dom za žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja.
Adresa: p.p. 80, Varaždin 
Tel/fax: 042 234 050
Mob:  091 68 33 333 (0-24 sata)
E-mail: sv.nikola.varazdin@gmail.com 
Web: www.utociste-sveti-nikola.hr 

Udruga za razvoj životnih vještina obitelji i pojedinaca "Uz vas"

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Vladimira Nazora 22, Varaždin
Telefon:  099/639-1920 
E-mail: uz.vas2@gmail.com  

Virovitičko-podravska županija

Centar za socijalnu skrb Virovitica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: V. Nazora 2, Virovitica  
Telefon: 033 721 530 i 033 722 834
E-mail: korisnik089@socskrb.hr 
Web: www.czss-virovitica.hr 

CZSS Virovitica – Podružnica Pitomača

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg kralja Tomislava bb, Pitomača     
Telefon: 033 783 045
E-mail: kristina.drpic@socskrb.hr 
Web: www.czss-virovitica.hr 

Centar za socijalnu skrb Slatina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: V. Nazora 5/1, Slatina
Telefon: 033 551 158 i 033 401 385
E-mail: czss.slatina@gmail.com , korisnik067@socskrb.hr 
Web: www.czss-slatina.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Prijem stranaka: radnim danom od 8 do 12 sati

CZSS Slatina – Podružnica Orahovica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: K. Zvonimira 53, Orahovica     
Telefon: 033 673 735  
E-mail: czss.slatina@gmail.com 
Web: www.czss-slatina.hr 

SOS – VIROVITICA – Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Virovitičko-podravskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.

Adresa: Trg fra Bonifacija Gerbera bb, Virovitica
Telefon: 033 721 500
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 20 sati
E-mail: sos.vt@email.t-com.hr
Web: www.sosvt.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Vukovarsko-srijemska županija

Centar za socijalnu skrb Vukovar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Županijska 13, Vukovar
Telefon: (032) 450-920
Fax: (032) 450-946
E-mail: korisnik096@socskrb.hr 
Web: https://czss-vukovar.hr/ 

Podružnica Ilok

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Strossmayerova 49, Ilok
Telefon: (032) 590-098
Fax: (032) 590-224
E-mail: branislav.ladjevic@socskrb.hr  

Centar za socijalnu skrb Vinkovci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Glagoljaška 31E, Vinkovci
Telefon: 032 332 315
Faks: 032 348 088
Dežurni socijalni radnik: 099/ 258 13 19
E-mail: korisnik088@socskrb.hr 
Web: http://www.czss-vinkovci.hr/ 

Centar za socijalnu skrb Županja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dr. Franje Račkog 30c, 32270 Županja
Telefon: 032 832-160
Fax: 032 831-450
E-mail: korisnik111@socskrb.hr 
Web: http://www.czsszupanja.hr/ 

Referentni centar za pružanje podrške Vukovar – u okviru Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar će osigurati psihosocijalnu podršku, informirati žrtvu ili građanina o svojim pravima,
osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje,
uputiti korisnika u druge institucije relevantne za njegov problem.
Telefon: 32/639 333 
E-mail: rfc.vukovar@gmail.com 

Udruga žena Vukovar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Osnaživanje žena i osvještavanja javnosti i institucija o svim oblicima nasilja nad ženama i pravima žena kroz edukaciju, istraživanja, suradnju i javni rad. Pružanje pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja. Rad s osobama treće dobi i poticanje lokalnog zapošljavanja žena. Izvaninstitucionalna potpora i ostvarivanje prava i socijalna uključenost žena. Prevencija nasilja i ovisnosti među mladima. 
Adresa: Brune Bušića 74, Vukovar
Telefon: 032 421 191 i 032 424 880 (radnim danom do 18 sati)
E-mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr 
Web: www.udzvu.org 
Radno vrijeme: pon - pet od 8 do 16 sati

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije, B.a.B.e – grupa za ženska ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Telefon: 032/414-910, 01/4663 666
Mob: 098/9824-641
E-mail: b.a.b.e@vu.t-com.hr
Web: https://www.babe.hr/hr/sigurna-kuca-vukovarsko-srijemske-zupanije/ 

Društvo crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Trg bana Josipa Šokčevića 1, Vinkovci
Telefon: 032 831 607
Fax: 032 830 398
E-mail: dckvusz@gmail.com
Web: www.crveni-kriz-vinkovci.hr

Gradska društva unutar županije: 
Ilok, Županja, Vukovar, Vinkovci  

Zadarska županija

Obiteljski centar - CZSS Zadar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Zadar koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Velebitska 6, Zadar
Telefon:  023 235 630 i 023 235 631
E-mail: css-zadar-oc@socskrb.hr 
Web: www.ocz.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 – 15 sati

Podružnica Obrovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ante Starčevića 8, Obrovac
Telefon: 023 689 060 i 023 689 859
E-mail: css_zadar_obrovac@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Podružnica Gračac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Školska ul. 1, Gračac
Telefon: 023 773 446
E-mail: css_zadar_gracac@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Podružnica Pag

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica grada Zanea 1, Pag
Telefon: 023 611 320
E-mail: css_zadar_pag@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Centar za socijalnu skrb Benkovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Tina Ujevića 7, Benkovac
Telefon: 023 681 143 i 023 684 115 i 023 681 133
E-mail: korisnik002@socskrb.hr  
Web: www.czss-benkovac.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet, pet od 8 do 11 sati

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Lošinjska 2a, Biograd na Moru
Telefon: 023 383 472 i 023 386 753
E-mail: czss.biogradnamoru@gmail.com , korisnik003@socskrb.hr 
Web: www.czss-biogradnamoru.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 – 15 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, uto i čet od 8 – 11 sati

Duga - Udruga za pomoć ženi i djetetu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; besplatno psihološko i pravno savjetovanje.
Adresa: Ivana Gundulića 2d, Zadar
Telefon: 023 332 059 (savjetovanje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18-20 sati)
SOS linije: 095 5292 416,   095 5245 166,  098 81 97 57
E-mail: duga.zd@zd.t-com.hr ; udruga.duga@optinet.hr 
Web: www.duga-zadar.hr 

Zagrebačka županija

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dugo Selo, Josipa Zorića 3

Telefon: 01 2753 209
E-mail: czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr 
Web: www.czssds.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, sri i pet od 07,30 – 14,00 sati

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ivanić Grad, Franje Jurinca 6
Telefon: 01 2882 301, 01 2882 302
E-mail: info@czss-ivanicgrad.hr , korisnik032@socskrb.hr 
Web: www.czss-ivanicgrad.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,00 - 15,00 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, sri i pet od 08,00 – 13,30 sati

Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Jastrebarsko, Trg Ljube Babića 29
Telefon: 01 6281 482, 01 6283 888
E-mail: info@czss-jastrebarsko.hr , korisnik033@socskrb.hr 
Web: www.czss-jastrebarsko.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i sri od 07,30 – 15,30 sati;  pet od 07,30 – 11,30 sati

Centar za socijalnu skrb Samobor

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Samobor, Zagorska 1
Telefon: 01 3362 702
E-mail: korisnik073@socskrb.hr 
Web: www.czss-samobor.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i pet od 08,00 – 11,00 i od 12,00 – 15,00 sati, sri od 08,00 – 11,00 sati

Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Sv. Ivan Zelina, Ulica Braće Radić 2
Telefon: 01 2060 617, 01 2060 114
E-mail: centar109@net.hr , korisnik109@socskrb.hr 
Web: www.czss-svetiivanzelina.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,00 - 15,00 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon i čet od 07,00 – 15,00 sati;  srijedom od 07,00 – 10,30 sati

Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: V. Gorica, Trg kralja Tomislava 35
Telefon: 01 6222 666, 01 6222 216
E-mail: korisnik087@socskrb.hr 
Web: www.czss-velikagorica.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: radnim danom 08,00 – 13,00 sati

Centar za socijalnu skrb Vrbovec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23
Telefon: 01 2791 259
E-mail: czssvrbovec@net.hr , korisnik094@socskrb.hr  
Web: www.czss-vrbovec.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,00 - 15,00 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, uto i čet od 07,00 – 10,00 sati

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a
Telefon: 01 3310 450, 01 3310 399
E-mail: czss.zapresic@gmail.com , korisnik108@socskrb.hr 
Web: www.czss-zapresic.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 07,30 - 15,30 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, uto i čet od 08,00 – 14,30;  srijedom od 08,00 – 11,00 sati

Krila ljubavi - Udruga za zaštitu zlostavljane i traumatizirane djece i žrtava nasilja grada Velike Gorice

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatno psihološko savjetovanje žrtava obiteljskog i vršnjačkog nasilja; rad s počiniteljima nasilja.
Adresa sjedišta: Slavka Kolara 5, Velika Gorica
Adresa savjetovališta: Kurilovečka 48, Velika Gorica
Telefon: 099 2354 210 (predsjednica), 098 1387 100 (psihoterapeut)
E-mail: info@krila-ljubavi.hr 
Web: www.krila-ljubavi.hr 
Radno vrijeme: pon 12-18 sati, uto 10-16 sati, sri 10-21 sat, čet 10-12 i 14-16 sati

Mreža podrške

više
Informirajte se o postpenalnom prihvatu, obiteljskim centrima, podršci za roditelje i drugim temama za zatorenike i bivše zatvorenike.
više informacija

Stambena zajednica STIJENA RESOC

Stambena zajednica STIJENA RESOC prva je u Hrvatskoj otvorila svoja vrata bivšim zatvorenicima u rujnu 2016. godine.

pročitaj više

Savjetovanja za majke ili skrbnike djece čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora

Udruga Roda sa suradnicima organizira besplatno individualno savjetovanje majki djece čiji je otac na izdržavanju kazne zatvora ili je izašao iz zatvora, a za savjetovanje se mogu javiti i druge odrasle osobe koje skrbe o djeci čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora. 

pročitaj više

Usluge udruge ANST 1700 i zadruge VITA-ANST

Kako bi pružila što bolju podršku, udruga ANST 1700 osmislila je cjeloviti resocijalizacijski program kao odgovor na prepreke s kojima se susreću liječeni ovisnici i bivši zatvorenici u reorganizaciji novoga života. 

pročitaj više