Karlovačka županija

Mreža podrške u Karlovačkoj županiji

KAZNENA TIJELA

Zatvor u Karlovcu

KAZNENO TIJELO

Adresa: Jurja Haulika 1, 47 000 Karlovac
Telefon: 047 611 723
Fax: 047 611 724
E-mail: zatvor.karlovac@zka.pravosudje.hr 
​Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Gospić

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Ličko-senjske i Karlovačke županije 
Adresa: trg Alojzija Stepinca 3
Telefon: 053 652-337
Fax: 075 801-189
E-mail: iverija.filipovic@mpu.hr​ 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Karlovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: I. Meštrovića 10, Karlovac        
Telefon:  047 415 461 i 047 415 462
E-mail: css-karlovac@socskrb.hr , korisnik034@socskrb.hr 
Web: www.czss-karlovac.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati; rad sa strankama: 8-13 sati

Obiteljski centar – CZSS Karlovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Karlovac; obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Ivana Meštrovića 10, Karlovac
Telefon:  047 411 446 i 099 306 8526
E-mail: css-karlovac-oc@socskrb.hr 
Web: www.czss-karlovac.hr/obiteljski-centar-2/ 
Radno vrijeme: pon, sri, čet, pet 7-15 sati (pauza 11-11.30 sati), uto: 10-18 sati

Podružnica Vojnić

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, Vojnić
Telefon: 047 883 058 i 047 883 210
E-mail: podruznica.vojnic@gmail.com css-karlovac-vojnic@socskrb.hr 

Podružnica Ozalj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kurilovac 8, Ozalj
Telefon: 047 731 854 i 047 631 454
E-mail: css-karlovac-ozalj@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ul.137. brigade 3, Duga Resa
Telefon: 047 844 247 
E-mail: css_duga_resa@net.hr , korisnik019@socskrb.hr 
Web: www.czss-dugaresa.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati

Centar za socijalnu skrb Ogulin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vijenac Ive Marinkovića 1, Ogulin       
Telefon: 047 522 042
E-mail: korisnik056@socskrb.hr 
Web: www.czss-ogulin.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati; rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda, petak 8-12 sati 

Centar za socijalnu skrb Slunj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica braće Radić 1, Slunj   
Telefon: 047 777 107 
E-mail: korisnik079@socskrb.hr 
Web: www.czss-slunj.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Karlovac

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Domobranska 19, 47000 Karlovac
Telefon: +385 47/60 64 00
Fax: 385 47/61 54 86
Email: HZZ.Karlovac@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.karlovac@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.ka@hzz.hr 

Ispostava Duga Resa

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: 137. brigade 5
Telefon: 047/84 46 31
Fax: 047/81 14 85
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Ogulin

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: J. J. Strossmayera 7
Telefon: 047/52 28 37
Fax: 047/52 28 37
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Ozalj

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Kolodvorska 1a
Telefon: 047/731 299
Telefon: 047/601 876
Fax: 047/601 874
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Slunj

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Školska 10
Telefon: 047/77 74 20
Fax: 047/77 72 27
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Vojnić

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: A. Hebranga 11
Telefon: 047/88 30 41
Fax: 047/81 14 98
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar za psihosocijalnu pomoć Karlovačke županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: I. Meštovića 10, Karlovac
Telefon: 047 611 795
Radno vrijeme: pon- srijeda 15-19 sati

Korak – Ženska Grupa Karlovac

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Sklonište za žene žrtve nasilja, psihološko i pravno savjetovanje i odvjetničko zastupanje.

Adresa: Vlatka Mačeka 6/II, Karlovac
SOS telefon: 047 655 925
Telefon: 047 600 392
E-mail: podrska.korak@gmail.com
Web: www.grupakorak.hr , www.mrezapodrskeisuradnje.com 

Centar za beskućnike, Udruga Milosrđe

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Hrvatske bratske zajednice 2, 54000 Karlovac
Mobitel: 091 525 3457
E-mail: centarzabeskucnike@gmail.com 

Upravni odjel za opću upravu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Karlovačke županije.
Adresa: Križanćeva 11, 47000 Karlovac
Telefon: 047/656-156 
E-mail: anita.macecevic-miletic@kazup.hr
Web: https://www.kazup.hr/  

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski pregled (nije potrebna uputnica).

Adresa: Trg hrvatskih branitelja  2/1, Karlovac
Telefon: psiholog 047 412 135; psihijatar 047 601 102
E-mail: prevencija.ovisnosti@zjzka.hr
Web: www.zjzka.hr/index.php/sluzba-za-prevenciju-ovisnosti 
Radno vrijeme: ponedjeljkom od 12–20 sati; utorak - petak od 7–15 sati