Dubrovačko-neretvanska županija

Mreža podrške u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

KAZNENA TIJELA

Zatvor u Dubrovniku

KAZNENO TIJELO

Adresa: Ulica Bana Josipa Jelačića 12, 20 000 Dubrovnik
Telefon: 020 357 733, 020 357 735
Fax: 020 357 730
E-mail: Zatvor.u.Dubrovniku@zdu.pravosudje.hr 
​Radno vrijeme: 7:00-15:00 sati 

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Dubrovnik

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Dubrovačko-neretvanske županije 
Adresa: Vukovarska 2
Telefon: 020 416-134
Fax: 020 416-131
E-mail: ivana.scapec@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Dubrovnik

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Miha Pracata 11, Dubrovnik   
Telefon: 020 414 711, 020 414 710
E-mail: czssdubrovnik@hi.ht.hr , korisnik018@socskrb.hr 
Web: www.czss-dubrovnik.hr 
Radno vrijeme: 7.30-15.30 sati (pauza 11.30-12 sati)

Obiteljski Centar – CZSS Dubrovnik

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Dubrovnik koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada  pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Miha Pracata 11, Dubrovnik
Telefon:  020/414 710
Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
E-mail: czssdubrovnik@hi.ht.hr 
Web: www.czss-dubrovnik.hr 

Centar za socijalnu skrb Korčula

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Šetalište Frana Kršinića 50, Korčula    
Telefon: 020 711 463
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb@du.t-com.hr , korisnik038@socskrb.hr 
Web: www.czssk.hr 
Radno vrijeme:  7-15 sati
Rad s korisnicima: ponedjeljak – četvrtak 7.30-11.00 sati

Centar za socijalnu skrb Metković

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ante Starčevića 25, Metković   
Telefon: 020 690 999
E-mail: korisnik049@socskrb.hr 
Web: www.czss-metkovic.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sat

Centar za socijalnu skrb Ploče

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dalmatinska 40, Ploče
Telefon: 020 679 071 
E-mail: info@czss-ploce.hr , korisnik112@socskrb.hr  
Web: www.czss-ploce.hr 
Radno vrijeme: 7-15 sati
Rad s korisnicima: 8-12 sati svaki radni dan osim srijedom

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Dubrovnik

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Put Vladimira Nazora 5, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 20/43 37 00
Fax: +385 20/43 37 22
E-mail: HZZ.Dubrovnik@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.dubrovnik@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.du@hzz.hr 

Ispostava Korčula-Lastovo

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Buculin br. 5
Telefon: 020/71 11 89
Fax: 020/71 19 65
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Metković

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Splitska 3/2
Telefon: 020/68 10 11, 020/69 01 51, 020/68 02 25
Fax: 020/68 10 11
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Ploče

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Neretvanskih gusara 2
Telefon: 020/67 05 15, 020/67 61 95, 020/68 02 25
Fax: 020/67 90 63
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar za psihosocijalnu pomoć Dubrovačko-neretvanske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
Telefon: 020 311 091
Radno vrijeme: pon, sri, čet i pet 15,30-17,30 sati,  utorak 12-16 sati

DEŠA – Dubrovnik

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Web: www.mrezapodrskeisuradnje.com  
Adresa: Frana Supila 8, Dubrovnik
Telefon: 020/311-625
E-mail: zip@desa-dubrovnik.hr 
Web: www.desa-dubrovnik.hr  
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati

Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Lichtensteinov put 22, Dubrovnik
Telefon: 020 325 464, 091 3233 905
E-mail: obiteljsko.savjetovaliste@dubrovacka-biskupija.hr 
Radno vrijeme: 8-12 sati, utorkom 15-19 sati

Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Dubrovačko-neretvanske županije.
Adresa: Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020/351-206 
E-mail: ivana.dedovic@dnz.hr 
Web: www.dnz.hr

Izdvojeni uredi: 

Stjepana Radića 3, 20350 Metković, 020/681-227, lukica.provic@dnz.hr
Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, 020/711-106, ured.drzavne.uprave.dnz2@du.t-com.hr

 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Regionalni centar za psihotraumu Split, pri Kliničkom bolničkom centru Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Splitsko-dalmatinske,  Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Telefon:  021 557 507
Adresa: Šoltanska 1, Split
Web: www.kbsplit.hr/Klinika_za_psihijatriju/O_nama 
Radno vrijeme: pon – pet od 7,30 – 15,30 sati

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije odjel za mentalno zdravlje

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijski pregled, individualno savjetovanje i psihoterapija osoba s mentalnim poteškoćama, obiteljski savjetovališni tretman i psihoterapija (nije potrebna uputnica)
Telefon: 020 341 082;  psihologinja  020 341 086
Adresa: Dr. A. Šercera 4A, Dubrovnik
E-mail: prevencija.ovisnosti@zzjzdnz.hr , mentalno.zdravlje@zzjzdnz.hr 
Radno vrijeme: pon 14-20 sati; uto, sri, čet i pet 8-14 sati

Savjetovalište Metković

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Ante Starčevića 12
Telefon: 020 681 979
Radno vrijeme: prema dogovoru (potrebno je nazvati navedeni broj telefona i ostaviti poruku sa svojim brojem pa će Vam se djelatnik odjela javiti)

Savjetovalište Korčula

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Plokata bb
Telefon: 020 715 021
Radno vrijeme: uto-pet od 13-19 sati; uto 12:30-13:30;  četvrtak 13-14 sati

Savjetovalište Vela Luka

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Dom zdravlja „A. Franulović“ Vela Luka, Kale bb
Telefon: 020 715 021; 020 813 659  
Radno vrijeme: pon 13-19 sat, ponedjeljak 16-18 sati

Savjetovalište Blato

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Ambulanta Blato, Ulica 33 br. 4
Radno vrijeme s korisnicima: neparni ponedjeljak 11-13 sati

Savjetovalište Orebić

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Ambulanta u Orebiću, Ulica Kralja Tomislava 22
Telefon: 098 1807 050
Radno vrijeme s korisnicima: srijeda 12-14 sati

Savjetovalište Ploče

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Dom zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 9
Telefon: 020 670 422
Radno vrijeme: 2. i 4. srijeda u mjesecu od 10-17 sati